Sociální média v rukou zaměstnanců jsou výhodou i rizikem

středa, 14. srpna 2013, 07:28 Internet & Mobil, Marketing MediaGuru

Bez sociálních médií se firmy neobejdou, a to i když patří do pětice největších zdrojů rizika reputace.

Role sociálních médií v komunikaci je již poměrně ustálená. Již teď je jasné, že bez nich to jednoduše nejde, minimálně cílí-li se na mladé.

Sociální média – důležitá pro mladé zaměstnance

Jak ukázal globální průzkum společnosti Cisco, který probíhal na vzorku 1 800 respondentů ve věku 18 až 30 let, 90 % zástupců generace Y si každé ráno před odchodem do školy či do práce nejen oblékne a vyčistí zuby, ale zkontroluje si také e-maily či novinky na sociálních sítích. Generace Y je posedlá informacemi v reálném čase, které s chytrým telefonem vyžaduje vždy a všude. Není proto divu, že více než polovina respondentů (56 %) uvedla, že případný zákaz přístupu na sociální sítě na pracovišti je důvodem, proč by v dané společnosti nechtěli pracovat.

Průzkum společnosti Potentialpark, na téměř 27 tisíci studentech a absolventech, ukázal, že sociální média jsou rovněž nepostradatelná při nabírání mladých talentů. Generace Y sice při hledání práce stále nejvíce spoléhá na kariérní portály a webové stránky společnosti, informace však hledají rovněž na sociálních sítích. Až 61 % respondentů očekává, že jejich potenciální zaměstnavatel bude aktivní na Facebooku.

Personálně poradenská společnost Hays Česká republika se ve svém průzkumu pro změnu zaměřila na síť Linkedin. Na vzorku 500 respondentů zjistila, že přístup k využívání této profesní sítě se liší podle oborů. Největší samozřejmostí je pro specialisty v oblasti služeb (100 %), administrativy (80 %), technologií (79,2 %). Méně ji už využívají lidé pracující v obchodě a marketingu (72,5 %), finančním (66,7 %) a zdravotnickém (62,5 %) sektoru. Svou přítomnost na Linkedinu berou spíše pasivně, například oslovit přes něj potenciálního zaměstnavatele považují za nevhodné a další funkce Linkedinu, jako jsou diskuze ve skupinách, ankety či účast na konferencích, využívá málokdo. Většina respondentů zároveň přiznala, že svůj profil aktualizuje nepravidelně.

Sociální média – riziko pro zaměstnavatele

Zatímco pro zaměstnance mohou být sociální média skvělým zdrojem informací, pro zaměstnavatele představují vysoké riziko. V americké studii společnosti Deloitte a výzkumné sekce časopisu Forbes se sociální média umístila na čtvrté příčce žebříčku největších zdrojů rizika pro firmu.

N = 192 respondentů z řad vedoucích pracovníků; možné bylo vybrat více než jednu odpověď

Potenciální problémy jsou různorodé. Možné nebezpečí představují na jedné straně komentáře nespokojených zákazníků nebo konkurence, na straně druhé chování samotných zaměstnanců, kteří buď nešikovně komunikují na firemním profilu, či firmu poškozují v rámci své soukromé aktivity. Komentáře ohledně nedostatků služeb, nedodržování předpisů, přehmatů v komunikaci či nespokojenosti se zaměstnavatelem mohou znatelně poškodit reputaci firmy. Zároveň tak mohou být snadno vyneseny důvěrné informace. Když se k tomu přičte i rychlost šíření, může vzniknout požár, který lze uhasit jen s maximálním nasazením. Proto je nutné, aby každý zaměstnanec firmy věděl, co smí a nesmí dělat s firemními informacemi.

Strategie sociálních médií

Sociální média by tak pro dobrou image firmy měla být podchycena nejen v oddělení marketingu či komunikace, ale i v HR. Zaměstnavatel by měl mít pro přístup k sociálním médiím jasnou strategii, a to jak pro externí, tak interní komunikaci. Každý zaměstnanec by měl jako správný ambasador značky/firmy vědět, jak má s firemními informacemi nakládat. Základem úspěchu je totiž konzistentní obsah, který je v souladu s oficiálně prezentovanými postoji firmy.

-kch-