Souhrn: Adrian Sarbu opouští společnost CME

neděle, 25. srpna 2013, 11:12 TV MediaGuru

Přinášíme souhrn hlavních informací, které se týkají odchodu Adriana Sarbua z vedoucích pozic CME.

Přestože obě strany se v letošním dubnu domluvily na prodloužení kontraktu, a to až do roku 2016, Sarbu ze svých pozic odstupuje. Zaměstnancem oficiálně zůstává až do konce roku 2013. CME už hledá nového nástupce, firmu dočasně vede výbor, v jehož čele je Duco Sickingha. Ten bude firmu řídit až do výběru nového CEO. Akcie CME po oznámení Sarbuovy rezignace stouply o 12 %.

Obchodní politika pokračuje

Představenstvo CME nadále podporuje strategii, s kterou přišla v roce 2013 včetně cenové politiky, kterou uplatňovala na televizním reklamním trhu. V nastavené obchodní politice CME tak nadále pokračuje. Týká se to jak cen TV reklamy, tak i poplatků pro operátory za šíření kanálů CME.

Analytici: TW může potvrdit zájem

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu může mít odchod A. Sarbua dodatečné implikace. Pokud by byl na post generálního ředitele vybrán manažer ze skupiny Time Warner, trh by informaci vnímal jako potvrzení zájmu Time Warner o CME. Analytici se také domnívají, že za odchodem Sarbua může být tlak právě hlavního akcionáře – společnosti Time Warner. Ta v CME vlastní 49,9 % a od letošního června může uplatňovat hlasovací práva v plné výši.

Problém CME: dluhy a ztráta

Zadlužené a ztrátové hospodaření, které se v posledních měsících prohlubovalo, táhlo firmu dolů. Hodnota akcií, která poprvé výrazněji klesla vlivem finanční krize v roce 2009, se postupně snižovala (na newyorské burze letos v lednu se pohybovala jen kolem 5 USD). Nejhorší hospodářské výsledky zaznamenala firma v loňském roce (-546 mil. USD, tj. -10,6 mld. Kč) a v letošním prvním pololetí (ztráta 150 mil. USD, tj. 2,9 mld. Kč). Hospodářské výsledky CME ve druhém čtvrtletí 2013 byly dokonce nejslabší za posledních deset let. S oddlužením musel začít pomáhat hlavní akcionář, Time Warner, který CME poskytl stamilionové injekce. Jen za poslední rok to bylo 300 mil. USD, což pomůže snížit celkové zadlužení firmy až o čtvrtinu.

Vývoj hodnoty akcií CME (USD), leden 2006 – leden 2013, NASDAQ

Vývoj hospodaření CME (tis. USD), 2006-2012

Spolupráce končit nemusí

Sarbu má obdržet odstupné ve výši 5,4 mil. USD (105 mil. Kč). Může také uplatnit přednostní právo na odkup rumunských aktivit CME v případě, že se je CME rozhodne do 31. 12. 2015 prodat. Spolupráce mezi CME a Sarbuuem může dál pokračovat na produkční úrovni: Sarbu seznámí CME s obchodním plánem vlastního produkčního podnikání a nabídne v něm CME účast. Ta může investovat až 3 mil. USD (cca 59 mil. Kč). Sarbu je navíc majitelem rumunských produkčních společností, které jsou dodavatelem obsahu pro rumunské TV stanice CME. Stane se také majitelem 270 tis. akcií firmy, ve které má necelý 2% podíl (1,7 %).

Dvě dekády v CME

Sarbu v roce 1990 založil produkční společnost Mediapro a informační agenturu Mediafax; v roce 1993 založil televizní stanici ProTV, která se v roce 1995 stala součástí sítě CME. Regionálním ředitelem CME pro Česko, Slovensko a Rumunsko byl jmenován v roce 2006, v roce 2007 se stal provozním ředitelem CME a od ledna 2009 byl generálním ředitelem CME.

Nova pod Sarbuem omládla

Podíl na sledovanosti skupiny Nova se od roku 2006 do letošního srpna vyvíjel příznivěji ve skupině diváků 15-54 a v hlavním vysílacím čase. Zatímco v celodenních hodnotách se podíl Novy snížil od roku 2006 o 11 procentních bodů (15+) na současných 30,4 %, u mladších diváků 15-54 to bylo o 8 procentních bodů (na 36 %). V hlavním vysílacím čase v mladší skupině diváků se podíl snížil za posledních sedm let o šest procentních bodů na 41,1 % (v 15+ o osm procentních bodů na 36,5 %). Zatímco v roce 2006 provozovala Nova jen jeden měřený kanál, v roce 2013 skládá svůj podíl z pěti měřených stanic (Nova, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Telka).

Vývoj podílu Nova Group (%), 2006-2013, celý den

Vývoj podílu Nova Group (%), 2006-2013, prime-time

Zdroj: ATO-Mediaresaerch

-mav-