VLP dál snižuje ztrátu. Za Českou distribuční zaplatila přes 200 mil. Kč

pondělí, 12. srpna 2013, 07:50 Tisk MediaGuru

Vydavatel regionálních deníků loni mírně snížil svůj záporný výsledek.

Ztráta společnosti Vltava-Labe-Press, třetího nejsilnějšího vydavatele na deníkovém trhu, dosáhla v loňském roce 21,6 mil. Kč, což oproti předcházejícímu roku znamená vylepšení o téměř tři čtvrtě milionu Kč.  Tržby společnosti loni poklesly o 8 % na 1,048 mld. Kč.

Vydavateli regionálních deníků se tak po nástupu nové generální ředitelky Jitky Bosákové v červenci 2011 daří zlepšovat hospodářský výsledek, který ještě v roce 2010 představoval ztrátu necelých 100 mil. Kč a v roce 2009 dokonce necelých 290 mil. Kč.

„Pokles příjmů se promítl rovnoměrně do výnosů z inzerce a do výnosů z prodeje novin,“ konstatuje vedení ve výroční zprávě za loňský rok.

V loňském roce koupila společnost VLP podíl ve společnosti Česká distribuční, která se zaměřuje na distribuci neadresných zásilek. Do podílu ve výši 70 % investovala podle výroční zprávy 224 mil. Kč. Firma loni skončila v zisku necelých 22 mil. Kč.

Zisk ve výši 29 mil. Kč vytvořilo v loňském roce i  dceřiné vydavatelství Astrosat, ve kterém VLP drží 51% podíl.

Největší ztrátu znamenala společnost Distribuční holding (-24 mil. Kč), akcionář společnosti Mediaservis, ve které měla VLP společně s dalšími vydavateli podíl, ten však vydavatelé v loňském roce prodali.

Výsledky firem s majetkovou účastí společnosti Vltava-Labe-Press, 2012

Zdroj: výroční zpráva VLP 2012

V letošním roce VLP očekává pokračování nepříznivé ekonomické situace. „Bude třeba ještě více klást důraz na konkurenční výhody, jako je např. silné postavení Deníku v regionech a široká nabídka služeb v oblasti marketingu. Obchodní politika pod společným názvem one stop point již byla plně implementována na všech úrovních obchodu i ve všech dceřiných společnostech,“ uvádí vedení VLP k výhledu pro letošní rok. Dodává dále, že připravuje několik projektů spojených se zpravodajským webem.

-mav-