Reklamní výnosy ČT v pololetí překročily 50 mil.

čtvrtek, 26. září 2013, 17:00 TV MediaGuru

Oproti původnímu plánu se reklamní výnosy České televize navýšily o více než 2 mil. Kč.

Výnosy České televize z reklamního vysílání dosáhly v prvním pololetí roku 2013 celkové výše 52,8 mil. Kč, což oproti původnímu plánu znamená zvýšení o 2,3 mil. Kč (+4 %). Vyplývá to ze zprávy o plnění rozpočtu a hospodaření za 1. pololetí 2013, kterou ve čtvrtek projednávala Rada ČT.

„Navýšení výnosů reklamního vysílání je především díky většímu objemu vysílání reklamy na programu ČT1, kde v souladu s vysílacími právy k některým pořadům vzniká České televizi povinnost vysílat reklamu, tak jak to umožnuje zákon o ČT,“ zdůvodňuje ve zprávě Česká televize.

K 30. červnu 2013 evidovala ČT pohledávky v celkové výši necelé jedné miliardy Kč (992 mil. Kč). Více jak 500 mil. Kč z toho tvoří pohledávky z obchodního styku. Jejich nárůst je způsoben především úhradou dalších záloh na nákup sportovních práv ve výši 126 mil. Kč. Pohledávky z obchodního styku po splatnosti představují více než 84 mil. Kč.

ČT si od začátku druhého letošního pololetí prodává reklamu sama, nikoli přes mediální zastupitelství Media Master. Odvysílání reklamy přitom podmiňuje splacením příslušné faktury.  „Ve chvíli, kdy klient za spoty nezaplatí, tak se reklama nevysílá. Navyšování pohledávek z reklamního vysílání nehrozí, u některých jiných obchodních aktivit se to může stát,“ uvedl na zasedání Rady ČT finanční ředitel České televize Milan Cimirot.

-mav-