CME dál ve ztrátě, jedná o půjčce s Time Warner

středa, 30. října 2013, 07:52 TV MediaGuru

I ve třetím čtvrtletí pokračoval pokles výnosů společnosti CME. Prohloubila se i provozní ztráta.

Společnost CME, majitel TV Nova, oznámila, že ve třetím letošním čtvrtletí roku klesly její výnosy v Česku v meziročním srovnání o 24 %, když dosáhly 39,4 mil. USD (cca 768 mil. Kč).  Za období prvních tří čtvrtletí dosáhly výnosy CME v Česku 122 mil. USD a v meziročním srovnání se snížily o 35 % (tj. pokles o cca 1,28 mld. Kč).

Operativní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) byl za tři letošní čtvrtletí v Česku ztrátový ve výši -10,3 mil. USD (tj. cca -201 mil. Kč).

Ve třetím čtvrtletí se tak CME v Česku podařilo mírně snížit pokles výnosů (ve druhém čtvrtletí meziroční snížení -41 %), trend se ale zvrátit nepodařilo.

Výnosy CME celkově za devět měsíů končících 30. zářím 2013 činily 453,1 mil. USD (meziroční pokles o 13 %). Ztráta po zdanění se vyšplhala na -173 mil. USD (tj. cca -3,4 mld. Kč).

Firma se chce soustředit především na zlepšení výsledků právě v České republice. Věří, že zlepšení vztahů s mediálními agenturami je důležitým krokem.

Firma původně očekávala, že spotřeba GRPs inzerenty v České republice se během letošního podzimu vrátí na úroveň odpovídající stejnému období v roce 2012. Vzhledem ke stávající výši podepsaných závazných objednávek, pokračující oslabení poptávky po GRPs od inzerentů během října, kdy se plně rozbíhá podzimní sezóna a aktuální zpětné vazbě od inzerentů i mediálních agentur, už ale CME nepředpokládá, že k tomu dojde.

„Naše vedoucí podíly ve sledovanosti nám dávají silnou výhodu před naší konkurencí, čehož hodláme využít a zaměřit své úsilí na zpeněžení naší sledovanosti. Hlavní prioritou je zlepšení finančních výsledků v České republice. Jsme přesvědčeni, že obnovení našich vztahů s mediálními agenturami a klienty při zachování cenového navýšení dosaženého během tohoto roku je zásadním krokem k posílení našeho postavení na tomto trhu,“ řekl Christoph Mainusch, jeden ze dvou generálních ředitelů CME.

„Spolu s Christophem pokládáme současné výsledky za nepřijatelné. Proto od našeho nástupu do vedení CME před několika týdny, věnujeme veškeré své úsilí k řešení hlavních důvodů těchto finančních výsledků a provádíme změny, abychom je do budoucna zlepšili," uvedl Michael Del Nin, druhý ze dvou generálních ředitelů CME.

CME uvedla, že dále podniká kroky k udržení výše peněžních prostředků, včetně cílených úspor provozních nákladů díky projektům na optimalizaci nákladů a restrukturalizaci, odkladu plateb programových závazků a investičních výdajů a odkladů či rušení některý projektů ve fázi vývoje.

Uvažuje take o možné podpoře od hlavního akcionáře Time Warner: „S ohledem na očekávanou negativní výši volného peněžní toku za rok 2013, budeme potřebovat dodatečnou kapitálovou investici. Proto v současné době posuzujeme všechny nám dostupné možnosti, včetně úpisu akcií a dluhového financování, prodeje aktiv a projednání prodloužení splatností našich závazků s řadou našich významných dodavatelů. V tomto ohledu v současnosti jednáme s Time Warner o případné kapitálové transakci, včetně dluhového financování, za účelem zlepšení naší likvidity. Tato jednání jsou zatím předběžná a v tuto chvíli nelze s jistotou odhadnout jejich výsledek. Jestliže nebudeme schopni zajistit dodatečné financování, nebudeme schopni dostát našich dluhových závazků a financovat naši provozní činnost po nějakou dobu během následujících dvanácti měsíců,” uvedla CME.

Vývoj výnosů a OIBDA CME v jednotlivých zemích, tis. USD, 3Q/2013, 1-3Q/2013

Výsledky hospodaření CME celkem, 3Q/2013, 1-3Q/2013

Zdroj: CME

-mav-