CME: Výnosy Novy nebudou v r. 2014 nad úrovní 2012

středa, 30. října 2013, 16:17 TV MediaGuru

Management CME se chce prioritně zaměřit na český trh a zvýšit reklamní příjmy.

Vylepšení výsledků v Česku je pro společnost CME, majitele TV Nova, prioritou k tomu, aby společnost obrátila negativní trend hospodaření. V konferenčním hovoru pro investory to v souvislosti s ohlášenými výsledky CME za třetí kvartál uvedli oba ředitelé Michael Del Nin a Christoph Mainusch.

Del Nin označil český trh za top prioritu v následujícím vývoji firmy. „Měníme přístup k prodeji reklamy, díváme se na nákladovou stránku,“ zmínil některé z klíčových kroků, které se aktuálně v CME odehrávají.

Právě zvýšené programové náklady se odrazily ve vyšší provozní ztrátě CME ve třetím letošním čtvrtletí ve srovnání s druhým čtvrtletím a se stejným obdobím loňského roku. Ve třetím čtvrtletí programové náklady meziročně vzrostly o 20 %.

Management CME zároveň naznačil nutnou restrukturalizaci, která povede ke snížení počtu zaměstnanců a zároveň možnost prodat některé aktivity firmy, které se netýkají televizního podnikání. Možný prodej aktivit v rádiích nebo kinodistribuci už CME nevylučovala po výsledcích ve druhém letošním čtvrtletí. „Pro nás je důležité zaměřit se na hlavní televizní byznys. Možná jiné aktivity budou pro někoho zajímavější než pro nás,“ uvedl Michael Del Nin.

Christoph Mainusch označil za pozitivní vývoj sledovanosti zejména v Česku a na Slovensku. Považuje ale za důležité toto publikum úspěšně monetizovat, zejména na českém trhu. „Začali jsme pracovat na tom, abychom mediálním agenturám a klientům dokázali, že jsme spolehlivým partnerem. Představili jsme novou obchodní politiku, která pracuje jen s mírným cenovým nárůstem,“ řekl Mainusch, který se domnívá, že CME v letošním roce přecenila schopnost trhu přijmout cenový nárůst.

Mainusch ale neočekává, že v posledním letošním čtvrtletí se výnosy z prodeje reklamy v Česku dostanou nad úroveň loňského posledního čtvrtletí. „Jednání s inzerenty a dosavadní uzavřené kontrakty nám ukazují, že nemůžeme čekat výrazné zlepšení.“

Významnější meziroční vylepšení výnosů z prodeje reklamy na českém trhu má podle managementu CME přijít až v roce 2014. Ani v takovém případě se ale podle odhadů vedení nedostane nad úroveň roku 2012. Jakého podílu na trhu by mohla CME v Česku v příštím roce dosáhnout, ale zástupci managementu CME neodhadli.

Úroveň vyprodanosti stanic skupiny Nova byla podle ředitelů CME ve třetím letošním čtvrtletí vyšší než ve čtvrtletí prvním a druhém a pohybovala se nad úrovní 50 %. Stejnou úroveň vyprodanosti očekávají i v posledním letošním čtvrtletí.

CME celkově trápí nízký hotovostní zůstatek, který by měl na konci letošního roku představovat 60 mil. USD. Firma potřebuje zajistit dodatečné financování, zvažuje proto řadu možností včetně další půjčky od hlavního akcionáře Time Warner.

-mav-