Hrubá ztráta TV reklamy přesahuje 1,3 mld. Kč

čtvrtek, 17. října 2013, 08:50 TV MediaGuru

Meziroční snížení reklamních televizích investic za tři čtvrtletí představuje necelých 7 %.

Celková ceníková hodnota reklamního prostoru ve třech čtvrtinách letošního roku oproti srovnatelnému období roku 2012 poklesla o 1,2 %. Srovnání nezahrnuje data za rádia, která jsou od letošního roku v monitoringu rozšířena o regionální kampaně, a proto meziroční porovnání tohoto mediatypu zatím není možné.

Ve třech čtvrtinách roku poklesla ceníková hodnota reklamního prostoru v televizi a v tisku. Podle aktuálních dat využili zadavatelé televizní reklamu v ceníkové hodnotě nižší o 6,7 % než v loňském roce. Pokles hrubých cen do televizní reklamy tak přetrvával i ve třetím čtvrtletí roku, přestože od léta se snižoval. Hrubá ztráta oproti loňskému roku představuje 1,34 mld. Kč. Manko vzniklo především kvůli letošní obchodní politice skupiny Nova, která zejména v prvním pololetí narážela na rezistenci velkých zadavatelů a mediálních agentur.

Vedle televizních médií se za období tří čtvrtletí mírně meziročně snížily i reklamní výdaje v tištěných médiích, a to o 2 %.

Naopak nárůst ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly internet a out-of-home. Hodnota internetové display reklamy, jíž Admosphere zaznamenává v rozsahu projektu AdMonitoring (bez výkonnostní reklamy, katalogů a pay-per-click reklamy), vzrostla o více než pětinu (o 22,6 %), hodnota out-of-home médií se zvýšila o 10,6 %.

Ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí vypovídat o investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Hrubé investice do médií, 1.1.-30.9. 2013 vs. 1.1.-30.9. 2012

*Internet zahrnuje display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring

** Admosphere od ledna 2013 nově přešla na monitoring rozhlasu, meziroční srovnání není možné

Zdroj: Admosphere

-mav-