Nejednota v ČT, přes šedesát redaktorů podporuje Šámala

čtvrtek, 31. října 2013, 18:33 TV MediaGuru

Více než šedesát redaktorů zpravodajství ČT se postavilo za Zdeňka Šámala.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák obdržel ve čtvrtek dopis, ve kterém vyjadřuje více než šedesát redaktorů zpravodajství ČT podporu řediteli zpravodajství Zdeňku Šámalovi. Redaktoři tak reagovali na stížnost, kterou obdržela od 23 zaměstnanců Rada ČT a která zpochybnila objektivitu zpravodajství České televize. Dopis podepsalo 61 redaktorů. ČT novinářům sdělila i jména těchto redaktorů, ale později je požádala, aby je nezveřejňovali. Úniku – zřejmě zamýšlenému – ale nezabránila, jména se začala šířit na sociálních médiích. Mezi signatáři jsou mj. Václav Moravec, Karel Rožánek, Zuzana Tvarůžková, František Lutonský nebo Tomáš Šponar.

Znění dopisu 61 redaktorů zpravodajství ČT generálnímu řediteli

V redakci ČT tak nepanuje jednota v názoru zaměstnanců na kvalitu zpravodajství ČT. Většina redaktorů ale stojí na straně stávajícího vedení, resp. Zdeňka Šámala. Není jasné, zda tutu podporu redaktorů zpravodajství má i šéfredaktor zpravodajství Petr Mrzena.

Generální ředitel Petr Dvořák řekl, že dopis podepsaný většinou redaktorů je pro něj potvrzením, že situace není tak jednobarevná, jakou se zdála ve čtvrtek dopoledne. „Nicméně ani tato skutečnost přirozeně nemění nic na mém rozhodnutí nechat důkladně prověřit všech dvanáct údajných pochybení vedení redakce zpravodajství vzniklých v průběhu letošního roku,“ dodal.

Petr Dvořák ve čtvrtek uvedl, že chce přizvat nezávislého auditora k řešení stížnosti na kvalitu zpravodajství ČT. Řekl, že nahlédl do anonymní stížnosti adresované Radě ČT, která obsahuje výhrady k práci redakce zpravodajství. Pod textem byli údajně podepsání jen Daniela Drtinová a Adam Komers. O tom, že někteří ze sedmi set zaměstnanců ČT24 mají výtky k určitým reportážím, Dvořák podle svých slov věděl už od své srpnové schůzky s moderátorkou Danielou Drtinovou a následně ze schůzky s celým vedením zpravodajství a všemi moderátory v polovině září.

Ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal výtky k vyváženosti zpravodajství ČT odmítl. Pozastavil se nad tím, že člen vedení redakce zpravodajství Adam Komers, který měl každý den možnost vyjadřovat své připomínky a výhrady, se nyní postavil do role stěžovatele. Zároveň doufá, že uvedená aktivita nemá za cíl využít současné rozjitřené politické situace k podkopání autority současného vedení redakce zpravodajství.

-mav-