Počet tištěných titulů a vydavatelů loni klesl

pondělí, 07. října 2013, 08:08 Tisk MediaGuru

Počet tištěných titulů a vydavatelů na tuzemském trhu podle statistiky NIPOS v loňském roce klesl.

Počet novin a časopisů na tuzemském trhu loni klesl o 70 na 5028 titulů. Novin vycházelo 1381, z toho deníků vydávaných alespoň čtyřikrát týdně 110, tedy o 15 méně než před rokem. Mírný nárůst zaznamenaly časopisy pro širokou veřejnost, jichž meziročně přibyla necelá desítka na 1962. Vyplývá to z údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS).

O víc než desetinu v loňském roce klesl počet vydavatelů. Společností, jejichž hlavní činností je vydávání knih, novin a časopisů nebo audiovideo dokumentů, bylo na konci loňského roku 790, ve srovnání s 894 v roce 2011. Počet jimi vydávaných periodických titulů se snížil z předchozích 1754 na 1187 titulů. Celkový náklad naopak narostl na 974 milionů z 886 milionů v předchozím roce.

Většinu vydávaných periodik, zhruba 70 procent, tvoří časopisy. V loňském roce rostly zejména časopisy pro specifické skupiny čtenářů, kterých proti předchozímu roku přibyla asi šedesátka na 1685 titulů. Podle vybraných dat patřily do takzvané TOP skupiny například odborné revue, časopisy pro ženy, muže a rodinu, tituly věnované cestovnímu ruchu, populárně historické a zeměpisné nebo časopisy pro děti a mládež.

V uplynulém období nastal velký nárůst v roce 1990 s rozvojem tržní ekonomiky, kdy se počet titulů zvýšil více než dvojnásobně. Další výrazné skoky tuzemský trh zaznamenal v roce 1992 a 1995. Naopak propad přišel na konci tisíciletí, kdy se počet vydávaných periodik snížil o 2000 titulů a dostal se zpět k výchozí úrovni. Největší vydavatelský boom je podle statistik patrný v roce 2008, kdy trh dosáhl 5687 vydaných titulů. Od té doby mimo jiné vlivem hospodářské krize počet vydaných periodik neustále klesá.

Periodický tisk - noviny a časopisy

Kategorie 2010 2011 2012
Počet titulů novin 1662 1522 1381
z toho deníků (alespoň 4x týdně) 122 125 110
ostatních novin 1554 1397 1271
vydávaných 2-3x týdně 5 7 7
1x týdně 90 117 117
méně často 1445 1273 1147
Počet titulů časopisů 3603 3576 3647
z toho pro širokou veřejnost 1967 1953 1962
pro specifické skupiny čtenářů 1636 1623 1685
Celkem novin a časopisů 5265 5098 5028

Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu