Vedení ČT řeší konflikt s redaktory zpravodajství

čtvrtek, 31. října 2013, 09:25 TV MediaGuru

Na Radu ČT dorazila stížnost 23 zaměstnanců na vedení zpravodajství České televize.

Česká televize se bude zabývat stížností několika zaměstnanců ČT24 adresované Radě ČT. Oznámil to generální ředitel Petr Dvořák.

K posouzení jejich výhrad chce generální ředitel ČT Petr Dvořák přizvat nezávislého auditora. Dvořák uvedl, že ve středu nahlédl do anonymní stížnosti adresované Radě ČT, která obsahuje výhrady k práci redakce zpravodajství. O tom, že někteří ze sedmi set zaměstnanců ČT24 mají výtky k určitým reportážím, Dvořák podle svých slov věděl už od své srpnové schůzky s moderátorkou Danielou Drtinovou a následně ze schůzky s celým vedením zpravodajství a všemi moderátory v polovině září.

„Požádal jsem je proto o konkrétní materiál, který by jejich podněty shrnul, avšak žádný text jsem ani přes opakované přísliby nikdy neobdržel. Veškeré výhrady byly prezentovány pouze prostřednictvím různých vyjádření nebo rozhovorů v některých tiskových nebo internetových médiích. Teprve dnes jsem mohl zhlédnout text, pod kterým byli podepsáni pouze dva z deklarovaných třiadvaceti zaměstnanců České televize, Daniela Drtinová a člen vedení televizních odborů Adam Komers,“ řekl generální ředitel České televize Petr Dvořák. „Jejich výhrady, byť na první pohled zcela vytržené z kontextu, nicméně beru vážně. Požádal jsem proto o vyjádření ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala a rozhodl jsem se, že k posouzení těchto dílčích výhrad přizvu nezávislého a důvěryhodného auditora. Zároveň předpokládám, že celé vyjádření vedení zpravodajství k popsaným výhradám nechám posoudit Etickým panelem ČT před tím, než ho budu prezentovat Radě ČT," dodal generální ředitel České televize.

Přes dvacet redaktorů, moderátorů a editorů ČT ve stížnosti adresované předsedovi Rady ČT Milanu Uhdemu upozorňují na zásahy vedení zpravodajství ČT do přípravy reportáží. Úpravy, které zmiňují, naznačují, že vedení zpravodajství ČT mělo příspěvky upravovat ve prospěch prezidenta Miloše Zemana, a to i v době před předčasnými volbami do Sněmovny.

Ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal výtky k vyváženosti zpravodajství ČT odmítl. „Veškeré analýzy vyváženosti a objektivity našeho zpravodajství, které máme k dispozici, jednoznačně deklarují, že v tomto směru nedochází ze strany České televize k žádným zásadním pochybením,“ řekl. „Velice mě  překvapuje, že někteří editoři, kteří mají být údajně součástí anonymní skupiny podporující podnět podaný Radě ČT, nyní zveřejňují své výtky i k rok starým reportážím. Za zpravodajství na ČT24 totiž sami nesou velký díl zodpovědnosti, spolurozhodují o vysílání a vždy jsem předpokládal, že za svou prací i za jejími výsledky stojí. Za zarážející považuji rovněž to, že člen vedení redakce zpravodajství Adam Komers, který měl každý den možnost vyjadřovat své připomínky a výhrady, se nyní účelově staví do role stěžovatele. Navíc, ve výhradách, které jsem si mohl přečíst, dominovaly pouze výtky směrem k jedinému politickému subjektu, což je pro mě v objemu reportáží, které každý den vyrobíme, a v počtu politických i nepolitických subjektů, kterým se průběžně věnujeme, rovněž znejišťující. Věřím, že motivací všech anonymních i dvou podepsaných stěžovatelů je hlavně zlepšení a podpora transparentnosti a vyváženosti zpravodajství ČT, o kterou se od mého opětovného nástupu do ČT před dvěma lety intenzivně snažíme, a že uvedená aktivita nemá za cíl využít současné rozjitřené politické situace k podkopání autority současného vedení redakce zpravodajství," uvedl Šámal.

Už v průběhu léta se objevovalo napětí mezi tehdejší šéfkou nových médií ČT Pavlínou Kvapilovou, která se postavila za moderátorku Danielu Drtinovou. Ta skončila v moderování pořadu Události, komentáře, nově má svůj pořad Interview Daniely Drtinové. Odchod Drtinové z Událostí, komentářů byl ale provázen spekulacemi o možném vlivu politiků na ČT.

Ve čtvrtek v podvečer ČT informovala, že přes šedesát redaktorů zpravodajství ČT podepsalo petici, kterou vyjadřují podporu stávajícímu vedení zpravodajství České televize, jmenovitě Zdeňku Šámalovi.

Foto: Česká televize

-mav-