Výzkum: 77 % displayové reklamy uživatelé nevidí

středa, 30. října 2013, 12:39 Internet & Mobil MediaGuru

Výzkum odhalil, že 77 % procent displayové reklamy nebylo uživateli viděno.

Mediální firma Sticky se pomocí technologie sledování pohybu očí (eye-tracking) pokusila zjistit, na kolik je displayová (bannerová) reklama úspěšná. Pokus byl proveden s pětistovkou uživatelů na 25 různých webových stránkách. Výsledek ukázal, že 54 % reklam bylo při procházení stránek technicky nemožné spatřit. 23 % bylo sice teoreticky viditelných, ale uživatelé si jich zase nevšimli. Viditelnost je v tomto případě definována tak, že alespoň polovina plochy reklamy musela být okem zachytitelná po více jak jednu vteřinu. Pouze 23 % ze všech reklam uživatelé alespoň zaregistrovali. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že marketéři mají zhruba 1,7 vteřiny na to, aby zákazníky zaujali. Jinak reklamu přejdou a už se k ní nikdy nevrátí.

Taková studie není ojedinělá. K podobným závěrům, i když ne tak negativním, dospěla i agentura comScore. Podle ní není viditelných 54 % displayové reklamy. Nejlépe ze zkoumaných webů dopadly prémiové stránky, tedy takové, které mají měsíčně příjem z reklamy okolo 100 tis. USD.

Důvodů nízké viditelnosti displayové reklamy je podle studie několik. Za prvé jsou reklamy často zobrazovány dole na stránce, kam by uživatel musel scrollovat, aby je vůbec viděl. Další technickou chybou může být pomalé načítání reklamy. Uživatel tak překlikne dříve, než se banner vůbec stačí objevit. Problémy firmám také mohou dělat podvodníci. Určitý software může přesvědčit web, že na něj zákazník vstoupil. Stejně tak se reklama může zobrazovat tak, že bude schovaná za jiným okénkem.

Studie primárně doporučuje hlídat si weby, kde se bannery zobrazují a v případě nespokojenosti kontaktovat správce stránek. Jeden ze zkoumaných zákazníků Unilever uvedl, že po konzultaci se správcem webu se zásah reklamy zvýšil na 70 až 80 %. Před tím se pohyboval v rozmezí od 30 – 40 %. „Zlepšení je možné docílit jen pravidelnou kontrolou a komunikací s vedením webu,“ konstatovala zástupkyně Unileveru Jennifer Gardner.

-ver-