U dětí je stále televize nejoblíbenějším médiem

středa, 27. listopadu 2013, 13:30 TV, Výzkum MediaGuru

Děti nejraději ze všech médií sledují televizi. S přibývajícím věkem na důležitosti získává internet.

U dětských diváků ve věkové skupině 4 až 14 let se stále největší oblíbenosti těší televizní médium. Sledování televize navíc patří k jejich nejčastějším volnočasovým aktivitám. U dětí mladšího školního věku se dokonce řadí k nejoblíbenějším činnostem vůbec. Vyplývá to z výzkumu LSS – Životní styl a mediální chování dětí, který na vzorku 716 dětí realizovala agentura Mediaresearch.

Obliba médií u dětí

Zdroj: LSS Děti 2013, ATO-Mediaresearch

Děti nejvíce sledují televizi samy či se sourozencem. Neobvyklé dnes není, že mají svou televizi u sebe v dětském pokoji. Ve věku 7 až 9 let ji vlastní 44 % dětí, ve věku 10 až 12 let 55 % dětí. Dětští majitelé televizorů pak tráví sledováním televize více času.

V poslední době postupně roste kontrola mediální konzumace ze strany rodičů. Zatímco u mladších dětí se nejvyšší pozornost rodičů soustředí na kontrolu televize a případný „škodlivý obsah“, u starších dětí se zájem přesouvá k času stráveného na internetu.

Sledování televize u dětí je rovněž ovlivněna sezónností. Nejvyšší je v zimních měsících, naopak nejnižší v době letních prázdnin. Během dne je sledovanost nejvyšší po příchodu ze školy, neobvyklé však není ani sledování televizi v ranních hodinách před odchodem do školy.

Čas trávený sledováním televize (%)

Zdroj: TVM data, ATO-Mediaresearch (1.10.2012 - 30.9.2013)

Z televizních témat mají děti nejraději zahraniční a české kreslené seriály a české hrané pohádky.

Obliba televizních témat

Zdroj: LSS Děti 2013, ATO-Mediaresearch

V období za měsíce září a říjen letošního roku se děti ve věku 4 až 14 let nejraději dívaly na stanice Nova, ČT:D, TV Barrandov a Prima Cool. Prosadila se také skupina Atmedia, která se v souhrnném podílu zařazuje za ČT:D. Její nejsledovanější stanicí je Disney Channel s podílem 5,37 %.

Sledovanost za období září a říjen 2013 (4-14)

Zdroj: ATO-Mediaresearch

-kch-