Agrofert směřuje k budování silné mediální divize

pondělí, 09. prosince 2013, 12:29 Tisk Martina Vojtěchovská

Všechny naše kroky směřují k vybudování silné mediální divize, říká šéf skupiny Mafra Štěpán Košík.

Deníky MF Dnes a Lidové noviny nedávno oznámily nové vedení svých titulů v podobě šéfredaktora a ředitele redakce. V českých novinách není toto řízení zvykem. Obvykle je šéfredaktor a zástupce šéfredaktora (nebo víc zástupců). Znamená to, že ve vašem novém modelu se zruší funkce zástupců šéfredaktora?

Definitivní strukturu budeme ještě diskutovat v průběhu prosince. Sabina Slonková nastupuje do vedení MF Dnes až od 1.1. 2014 a organizační strukturu LN budeme také teprve řešit. Pozice zástupců šéfredaktorů budeme modifikovat. Jak přesně, to bude ale věcí kolegů ve vedení deníků. Určíme si spolu pouze nějaké základní řešení a pak bude na jejich rozhodnutí, jaké uspořádání se jim bude jevit pro daný titul nejvhodnější.

Osoba šéfredaktora je velmi důležitá a její změna může vést k odchodu některých redaktorů, kteří jsou s ním spojeni. Máte indicie, že by se schylovalo k větším personálním změnám v redakcích deníků MF Dnes a Lidové noviny?

Redakce chceme určitě posilovat personálně tak, abychom zvyšovali kvalitu. Z Lidových novin několik kolegů odešlo, ale máme představu, kdo by nás byl schopen personálně posílit. LN se musí profilovat jako výkladní skříň vydavatelství, MF Dnes by měla mít důraz na investigaci a oslovovat mainstream. Tak budou obě značky cíleny.

István Léko, jmenovaný na post šéfredaktora LN, je spojen především se serverem Česká pozice. Kdo se ujme řízení serveru, když Léko teď bude řídit Lidové noviny?

Česká pozice je jednou z našich připravovaných transakcí. Jako finanční investice skončí v Mafře a bude začleněna do její struktury. Určitě to ale neznamená, že bychom chtěli Českou pozici zrušit nebo zavřít. V prvním čtvrtletí budeme hledat varianty, jak by mohla Česká pozice fungovat. Intenzivně o tom budeme diskutovat s Istvánem Léko a on bude ten, kdo bude říkat personální pokrytí na straně České pozice. Jeho hlavní angažmá bude ale v Lidových novinách.

Směřují vaše úvahy k tomu, že by se Česká pozice stala placeným webem?

Může to být jedna z cest. Chceme se dál koncentrovat na marketingové aktivity včetně věrnostních programů  –  proto k nám přichází i Michal Vodák – abychom je dále rozvíjeli. Ano, úvaha, že Česká pozice může být testem placeného obsahu, je možnou alternativou. Ale debaty teprve začínají.

Pod Mafru tedy přejde společnost Léko Media Group, která Českou pozici provozuje. Už po akvizici skupiny Mafra společnost Agrofert naznačovala, že do své struktury zahrne i společnost AGF Media, vydavatele bezplatných týdeníků 5plus2.

Ano, budeme se posouvat do roviny integrace týdeníků 5plus2 s vydavatelstvím Mafra. Tuto organizaci bychom chtěli uspořádat v první polovině příštího roku.

To znamená, že v té době – v první polovině příštího roku – budete mít představu, jak tituly budou uspořádané?

Teprve nedávno se uskutečnila první schůzka projektového týmu, máme již hotovou časovou osu integrace. V následujících týdnech by mělo být jasné, jaké kroky by se měly odehrát. Základní princip bude spočívat v nalezení synergií mezi bezplatnými tituly (5plus2, Metro – pozn. red.) s tituly Mafry, a to jak obchodně, tak redakčně. V redakčním plnění půjde spíš o synergie s regionálním zpravodajstvím MF Dnes.

Redakce a zaměstnanci 5plus2 se nastěhují do sídla budovy Mafra?

Kolegové z centrální redakce AGF Media se už do Mafry přestěhovali.

Jak velké množství zaměstnanců bude tímto krokem – propojováním bezplatných titulů s tituly Mafry – dotčeno a bude muset odejít?

To vzejde až z toho, s čím přijde projektový tým. Skládáme ho vyváženě tak, aby v něm byli zástupci Mafry, MF Dnes a AGF Media. Výstup tohoto projektového týmu vznikne po dohodě všech tří stran.

Počítáte ale se zachováním týdeníku 5plus2?

Stoprocentně. S 5plus2 jsme dosáhli výborného výsledku čtenosti v krátkém čase. Jako velmi dobrá se ukázala distribuce přes kameloty. Dnes se čtenost 5plus2 pohybuje kolem 1,7-1,8 milionu lidí. Takto silného nástroje by se zbavil jen blázen. Je to z posledních tří pokusů první regionální projekt bezplatných týdeníků, který se chytil. Ani Naše adresa, ani Sedmička to do zdárného konce nedotáhly. Týdeníky 5plus2 se dostaly ve čtenosti na 1,8 milionu, což je unikátní výsledek na českém trhu. Bohužel se ale o tom příliš nemluví.

Čtenost 1,8 milionu, kterou jste uváděl, vyplývá z výzkumu, který pro 5plus2 připravila agentura STEM. Možná by ještě větší kredibilitě přispělo, kdybyste vstoupili s týdeníky 5plus2 do jednotného výzkumu měření čtenosti Media projekt. Uděláte to?

Už dříve jsem naznačil, že je to téma pro příští rok. Výzkum od STEM jsme záměrně designovali tak, abychom měli srovnání s tituly měřenými Media projektem. Zvažujeme tedy, že do Media projektu vstoupíme v příštím roce.

Jaké máte plány s televizi Óčko?

Televize Óčko z mého pohledu dosahuje výborných výsledků. V osobě Štěpána Woldeho je v Óčku zkušený management. Musíme si také vyjasnit, jak s Óčkem rozvojově pracovat, což je námět na příští rok. Óčko je určitě pozitivní entita ve skupině Mafra.

Provozovatelem Óčka je Stanice O . Nezamýšlíte do budoucna, že by také tato společnost zfúzovala s Mafrou a Mafra by byla přímým provozovatelem TV Óčko?

Stanice O je sice dceřinou společností, ale management funguje de facto stejně – Roman Latuske i já jsme ve statutárních orgánech televize. Budeme tak pokračovat dál.

Zmiňoval jste, že teď budete hledat synergie mezi bezplatnými tituly a ostatními tituly ve skupině Mafra. Bezplatné tituly jsou ale spíš ztrátové. Jaká tedy bude jejich role do budoucna, pokud jde o velikosti zdrojů příjmů pro Mafru?

Metro už nevykazuje záporné výsledky. Projekt 5plus2 je nastavený na střednědobý horizont. Tím, že ho dobře začleníme do vydavatelství Mafra, tak by se měl dostat na nulu. Budeme akcentovat tuto logiku – grátis segment není klesající, je to stabilní noha pro vydavatelství. Pro nás to může znamenat, že si budeme schopni vyřešit fixní náklady v rámci vydavatelství. Budeme se zákazníkům snažit nabídnout větší balíček – komplexnější nabídku pro metropole a regiony.

Grátis tituly budou jednou nohou, o které se Mafra bude opírat. Další budou placené tituly a digitální média? Bude se měnit struktura firmy do takovýchto divizí?

Na to je ještě příliš brzy říkat. Nejdřív si musíme udělat náhled na jednotlivé byznysy a potom dobře nastavit strategie pro segmenty. Tuto debatu teprve zahajujeme – prvním krokem je nastavení finančního plánu příštího roku, který v sobě bude odrážet, jaké transakce připravujeme. Krokem dvě je definice strategií pro střednědobý horizont. To bude otázka prvního pololetí 2014.

V prvním pololetí 2014 tedy budete vědět, jaké tituly a jaké projekty budou stěžejní?

Diskuse nás teprve ještě čekají.

Na konferenci Forum Media jste řekl, že Mafra se na trhu poohlíží po dalších akvizicích. Andrej Babiš také uvedl, že uvažuje o vstupu Mafry na burzu, kterému by předcházela ještě další akvizice.

Nemůžu říci, jakým směrem se díváme. Je pravda, že se poohlížíme. Pokud jde o burzu, tak to je otázka na pana Babiše. Agrofert ale chce ještě posílit v mediálním sektoru. Máme záměr vybudovat silnou mediální divizi Agrofertu a naše kroky k tomu směřují.

Loni byla Mafra ve ztrátě. Můžete říci, jaký bude výsledek za letošní rok?

Loni vznikla ztráta kvůli mimořádným účetním operacím. Co se týče výsledků běžného hospodaření, teď je Mafra nad nulou a bude i v rámci letošního roku.

Proslýchá se, že by do managementu Mafry měl přijít ještě nějaký manažer. Je to pravda?

O tom nemám informaci, to nejsem schopen potvrdit, ani vyvrátit. Dnes je struktura Mafry taková, že je řízená z představenstva a s touto logikou pokračujeme i s ohledem na nový občanský zákoník.

Jaká bude strategie Mafry – i s ohledem na kroky konkurence – v dalších letech?

V segmentu seriózních placených deníků bude chtít být Mafra lídrem na trhu, na tom se nic nemění. Pozici budeme chtít posilovat. Agrofert vnímá Mafru jako rozvojovou investici. V gratis segmentu budeme chtít dále precizovat distribuci, což by měla být jedna z konkurenčních výhod. Ve vazbě na řízenou distribuci budeme schopni donést ke čtenáři inzertní sdělení přesně podle zadání obchodního partnera.

Štěpán Košík, předseda představenstva, Mafra

Předsedou představenstva skupiny Mafra je od října 2013. V prosinci 2012 se stal generálním ředitelem AGF Media, vydavatelství týdeníků 5plus2. V mateřské společnosti Agrofert Holding zastává od října 2009 post ředitele centrálního nákupu. V Agrofert Holding se věnuje zejména fúzím a restrukturalizacím. Podílel se např. na restrukturalizaci společnosti Tatra Mlékárna Hlinsko nebo transformaci společností Kostelecké uzeniny, Zedníček a Procházka. Vystudoval obor ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu na Univerzitě Pardubice.