Do reklamy v místě prodeje se investuje přes 5 miliard

úterý, 10. prosince 2013, 10:45 Outdoor MediaGuru

Čistý objem trhu reklamy v místě prodeje v roce 2012 je odhadován na 5,4 miliardy Kč.

Asociace reklamy v místě prodeje POPAI ve spolupráci s výzkumným oddělením OMG Research přináší třetím rokem výsledky projektu monitoringu reklamy v místě prodeje (POS). Českému trhu jsou tak k dispozici informace o objemu investic do výroby reklamy v místě prodeje za roky 2010, 2011 a 2012 a také informace o jejich struktuře. V roce 2012 je celková velikost trhu v místě prodeje odhadovaná na 5,4 mld. Kč, což je oproti předcházejícímu roku nárůst o 2 %. Objemem investic je POS trh řádově srovnatelný např. s tiskovým trhem, který se podle odhadů mediálních agentur loni pohyboval mezi 4 až 6 mld. Kč.

Odhad vývoje čistého objemu trhu reklamy v místě prodeje

Deklarované údaje sesbírané od nejvýznamnějších členů asociace POPAI umožňují získat podrobnější pohled na trh a lépe uchopit strukturu tradiční POP (point of purchase) reklamy. Typem umístění, který reprezentuje největší objemy, jsou podlahové POP prostředky s 35 %, následují regálové POP prostředky s 29 %, které zaznamenaly značný nárůst oproti minulým letům. Naopak podíl ostatních POP prostředků, nástěnných prostředků (včetně fasádových) má klesající tendenci. K pokladnám a obslužným pultům souhrnně směřuje 12 % objemových prostředků.

Struktura výdajů podle typu nosičů (kliknutím zvětšíte)

Dalším pohledem jsou produktové kategorie, pro které byly POP nosiče využity. Nejčastější produktovou kategorií jsou podle očekávání potraviny s 29 % finančního objemu. Následuje kosmetika (20 %) a nápoje. Kategorie nápoje, spotřební zboží a auto-moto v roce 2012 zaznamenávají pokles.

Vývoj investic POS do produktových kategorií (kliknutím zvětšíte)

Z hlediska cílové destinace převládá tuzemský trh, pro který je určeno 46 % tradičních POP (point of purchase) prostředků.

Objemem trhu se rozumí finanční objem reprezentovaný reklamními nosiči vyrobenými společnostmi se sídlem v Česku a objemem dovezených POS prostředků ze zahraničí. Zhodnocení dovezených reklamních nosičů je novinkou letošního roku.

Výsledný odhad je součtem tří parametrů:  První úrovní sběru dat jsou deklarované čisté (net net) finanční objemy členů asociace POPAI, za roky 2010 až 2012 bez DPH. Jelikož tato data mají důvěrnou povahu, jejich sběru a agregování se jako nezávislý subjekt ujalo výzkumné oddělení skupiny Omnicom – OMG Research. Druhou částí monitoringu je čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů, tedy informace veřejně deklarované dalšími hráči na trhu, zejména z Obchodního rejstříku. Třetí část projektu se týká finančního objemu reklamních nosičů vyrobených v zahraničí instalovaných v České republice.

-mav-