Předčasné volby prodeje deníků většinou nezvýšily

pondělí, 09. prosince 2013, 16:37 Tisk MediaGuru

S výjimkou MF Dnes se říjnové výsledky deníků ve srovnání s předcházejícím měsícem mírně zhoršily.

Ani volební říjnový měsíc, ve kterém gradovala kampaň k předčasným volbám do Sněmovny, nepřinesl obrat ve vývoji prodaných nákladů tuzemských deníků. Většině z nich se celkový prodaný náklad v říjnu oproti září mírně snížil. Výjimkou je deník MF Dnes, který v meziměsíčním srovnání vykázal téměř 9% nárůst. Zvýšení ale bylo způsobeno především vyšším prodejem  tzv. ostatního prodeje, kde se noviny distribuují za jiné (nižší) prodejní ceny.

Souhrnný prodaný náklad českých deníků dosáhl v říjnu 922 tisíc kusů, což bylo téměř stejně jako v září (+0,3 %). Ve srovnání s obdobím loňského října jde o snížení o necelých 9 %, což odpovídá dlouhodobému vývoji na českém deníkovém trhu. Nejlépe si v meziročním srovnání vedou Hospodářské noviny, Lidové noviny a Právo. U Hospodářských novin se ale o celkový výsledek 38 tis. prodaných kusů podstatněji zasluhuje i prodej tzv. elektronické verze (téměř 5 tis. kusů), nikoli jen prodej tištěného vydání. Do tohoto výsledku mohou být přitom započítány i „darované předplatné", např. v rámci zakoupeného tabletu.

Vývoj prodaného nákladu deníků, X/2013, ks

Zdroj: ABC ČR

Vývoj prodaných nákladů deníků, 2012-2013, ks

Zdroj: ABC ČR

-mav-