RRM odskočí MMS po přesunech o 850 tisíc

čtvrtek, 05. prosince 2013, 18:21 Rádio MediaGuru

Přesuny na rádiovém trhu přinesou RRM vyšší náskok před hlavním konkurentem.

Přesuny v zastupovaných rádiích se v prodeji reklamního prostoru v příštím roce projeví zvýšením podílu společnosti Regie Radio Music (RRM) ze stávajících 38 % na přibližně 44 %. Konkurenční Media Marketing Services (MMS) dosáhne v případě přesunu rádií sítě BPM Direct podílu ve výši 33 %. Dlouhodobě vyrovnaná situace na rádiovém trhu (v současnosti má v podílu na trhu mírně vyšší podíl MMS – 38,6 %, RRM – 38,2 %), se tak v příštím roce vychýlí ve prospěch RRM.

Projekce podílů rádiových sítí v roce 2014 (%)

Zdroj: Radio projekt, 1.4.-30.9. 2013, SKMO, STEM/MARK, Median. Pod MMS jsou započítána všechna rádia BPM Direct.

Situace na rádiovém reklamním trhu vykrystalizovala tak, že RRM získává od roku 2014 do portfolia zastupovaných rádií stanice Radio United (dřívější RadioNet), které patří spoluvlastníkovi televize Prima. Tyto stanice přecházejí od MMS k RRM. MMS naproti tomu získává stanice BPM Direct (resp. dosud ohlášených osm stanic – Krokodýl, Zlín, Jih, Jihlava, Free radio, RockMax, Haná a Černá Hora), které jsou zastupované společností Big partnership media, ale jsou zároveň prodávány i RRM. O tato rádia se tak sníží podíl společnosti Regie Radio Music. Protože ale podíl stanic Radio United je vyšší, tuto ztrátu nahradí.

Oproti letošnímu roku tak projekce zastupovaných rádií a počtu posluchačů v roce 2014 vypadá následovně: RRM si polepší o cca 350 tis. posluchačů, zatímco MMS si pohorší o cca 340 tisíc posluchačů. Protože počet posluchačů, jejichž rádia RRM v současnosti zastupuje, je vyšší o přibližně 160 tis. posluchačů, náskok RRM se v příštím roce zvýší na více než 850 tisíc posluchačů. Jak už bylo uvedeno výše, v podílu na poslechovosti rozhlasových sítí bude rozdíl cca jedenácti procentních bodů.

Projekce počtu posluchačů v r. 2013 a 2014, tis. osob

Zdroj: Radio projekt, 1.4.-30.9. 2013, SKMO, STEM/MARK, Median.

Přehled zastupovaných rádií od roku 2014

Pozn.1: Rádia Hey! se nově změnila na Signál a Country Morava.

Pozn. 2: Zastupování Rádia Černá Hora potvrdila společnost MMS v pátek 6.12. 2013. Rádia Sázava a Orlík dosud potvrzena nebyla.

-mav-

Aktualizovali jsme o potvrzení společnosti MMS o zastupování Rádia Černá Hora. Zastupování bylo potvrzeno v pátek 6.12. 2013 odpoledne.