Studie: Kolik fanoušků na Facebooku se vyplatí?

pátek, 20. prosince 2013, 11:51 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Studie ukazuje vztah mezi lajky, pozitivním vnímáním značky a ochotou koupit si její produkty.

Jaká je hodnota lajků na Facebooku pro značku? Vyplatí se značkám do sociálních médií investovat? A dokáže jim Facebook vynaložené investice vrátit? Na to se snažila odpovědět experimentální studie společnosti Aegis Media, která vznikla ve spolupráci s behaviorálními ekonomy z University of Cambridge Judge Business School.

V rámci studie byla vytvořena firemní FB stránka imaginární britské značky „Ashwood Furnishings“, na níž byl u příležitosti 150. výročí firmy představen příběh firmy a její expanze do Spojených států. Šest set účastníků experimentu bylo vystaveno stejnému profilu, na němž jedinou proměnnou představoval počet fanoušků. Zobrazovalo se od 12 fanoušků po 9,2 milionům fanoušků.

Ukázka FB profilu Ashwood Frunishings

Po prohlédnutí profilu byli respondenti následně požádáni, aby se podělili o své názory na značku, například zda je zaujala, zda jí důvěřují, zda uvažují o nákupu či zda by ji doporučili přátelům.

I když experiment vykazuje variabilní výsledky, jasně z něj vyplývá, že větší počet fanoušků ovlivňuje u ostatních uživatelů pozitivní vnímání značky. Stejně jako v offline světě i zde funguje fenomén stádnosti – jedna ze zkratek, které lidem napomáhají činit mnohá každodenní rozhodnutí –, a tak když se značka líbí více lidem, pozitivněji ji hodnotí i nově příchozí.

Vliv počtu fanoušků na ochotu nákupu produktů dané značky

Vliv počtu fanoušků na důvěryhodnost značky

Zajímavým zjištěním faktorové analýzy je, že pozitivní reakce strmě narůstají, když se počet fanoušků pohybuje od 2 do 10 tisíc, ve chvíli, kdy je jich více, se nárůst pozitivních reakcí zpomaluje.

Experiment dále ukázal, že pozitivní hodnocení je pravděpodobnější u aktivních uživatelů Facebooku, tedy těch, co jej používají dlouho a často, než u uživatelů, kteří na tuto sociální síť zavítají jen občas.

Otázku, kterou však experiment nezodpověděl, je, jak přirozeně dosáhnout prvních deseti tisíc fanoušků, protože to je očividně pro značku začínající na Facebooku nejtěžší.

-kch-