Nova odrazila konkurenci, získala nejvyšší podíl

čtvrtek, 02. ledna 2014, 21:37 TV MediaGuru

Skupina Nova dosáhla loni nejvyšších podílů sledovanosti v obou hlavních skupinách.

Souhrnný podíl kanálů skupiny Nova dosáhl v loňském roce nejvyššího podílu – u diváků starších 15 let si skupina Nova polepšila o 1,3 procentního bodu a získala 31,17% podíl. Druhá skupina České televize zaznamenala podíl ve výši 29,8 %. Z největších televizních skupin byla Nova jediná, které se loni podařilo podíl na sledovanosti zvýšit (+1,3). Oproti roku 2012 se z menších televizí dařilo také zastupitelství Atmedia (+1,3) a mírně i ostatním televizím (+0,2).

Podíl TV skupin %, rok 2013, změna vs. 2012 (proc. bod), D15+, celý den

Viditelnějšího náskoku dosahuje skupina Nova v mladší cílové skupině diváků 15-54, na kterou Nova primárně programuje a zároveň prodává reklamu. Zde její náskok před druhou skupinou České televize představuje 12 procentních bodů.

Podíl TV skupin %, rok 2013, změna vs. 2012 (proc. bod), D15-54, celý den

Loňský rok se ve sledovanosti nejméně povedl skupině Prima. Především hlavní kanál svůj podíl ve srovnání s rokem 2012 snížil, a přestože nástup nového kanálu Prima Zoom tento pokles částečně kompenzoval, vyrovnat ho nestačil.

Rovněž skupině Nova pomáhaly především nové kanály – Fanda, Smíchov a Telka. Z kanálů České televize se kvůli menšímu počtu významných událostí snížil meziročně především podíl sportovního kanálu ČT sport. V souhrnném podílu tak kanály ČT v celodenním vysílání zaostaly za rokem 2012 o 0,3-0,5 procentního bodu. O téměř jeden procentní bod se loni snížil podíl také TV Barrandov.

Podíl TV stanic (%) v r. 2013, celý den, D15+/D15-54

V hlavním vysílacím čase, který je rozhodujícím časem pro zadavatele reklamy, dosáhla Nova Group podílu nad 37 %. V mladší skupině diváků 15-54 se v hlavním vysílacím čase stanice ČT dostaly před kanály skupiny Prima, která poklesla o více než dva procentní body. Stanice ČT si v širší cílové skupině 15+ polepšily v prime-time, který si televize vymezuje od 19:00-22:00, o 0,5 procentního bodu. 

Podíl (%) TV skupin v r. 2013, změna vs. 2012 (proc. bod), D15+, prime-time

Podíl (%) TV skupin v r. 2013, změna vs. 2012 (proc. bod), D15-54, prime-time

Pozn.: prime-time je počítán od 19:00-23:00.

Ve vývoji posledních čtyř let je patrné, že skupině Nova se loni podařilo zastavit pokles sledovanosti z předešlých let a zároveň v loňském roce odskočila své komerční konkurenci.

Vývoj podílu TV skupin (%), 2010-2013, celý den

Vývoj podílu TV skupin (%), 2010-2013, prime-time

Zdroj: ATO-Mediaresearch

-mav-