Nova v měsíčním prodeji zlevnila super prime-time

pondělí, 27. ledna 2014, 16:31 TV MediaGuru

Ceny pro prodej reklamy v nejprestižnějším čase jsou letos v lednu výhodnější.

Komerční televizní skupina Nova zvýhodnila v letošním lednu svůj nejlukrativnější reklamní čas, tzv. super prime-time také v měsíčním ad-hoc prodeji. Super prime-time ohraničuje časem od 19:30 do 21:30. Základní referenční cena CPP za umístění v tomto čase je v letošním lednu ve srovnání s loňským lednem výhodnější o necelých 15 % (pro leden 2014 byla stanovena na 17 133 Kč).

Výraznějších úspor v tomto časovém rozpětí navíc klient může dosáhnout v případě umístění většího objemu reklamních GRPs (gross rating points). Například v případě zakoupení více než 1200 GRPs dosahuje cenové zvýhodnění oproti loňskému lednu téměř 60 %. Nižší koeficient než v roce 2013 (tj. předpoklad nižší ceny) pro umístění reklamy v super prime-time stanovila Nova Group i v cenových podmínkách pro rok 2014.

Ceny pro umístění v jiných časových pásmech, tj. prime-time a off prime-time, jsou letos podle měsíčního lednového ceníku pro ad-hoc obchodování meziročně vyšší o cca 5 %.

Skupina Nova stejně jako loni pokračuje i letos v možnosti dvojího typu spolupráce s klienty: buď na základě dlouhodobé smlouvy, která má klientům přinést výhody např. v garanci ceny po celý rok, vysokém podílu plánování kampaně klienta či přednostním bookingu, tak na základě měsíčního obchodování.

Nova ve své obchodní politice pro letošní rok odstranila nebo zmírnila některé sporné body z loňské obchodní politiky. Příliš vysoká cena v čase označovaném jako super prime-time byla jednou z nich. Zmírnila se také povinnost tzv. předplateb, které sice v ceníku zůstaly, nejsou ale už podmínkou k uzavření dlouhodobých smluv. Slouží jako další nástroj na snížení ceny, a to až na úrovni 6 % v závislosti na objemu předplatby.

-mav-