Respekt zvyšuje tržby, ze ztráty se ale nedostal

středa, 08. ledna 2014, 07:57 Tisk MediaGuru

I v roce 2012 stoupaly vydavatelské společnosti Respekt Publishing tržby, přesáhly 90 mil. Kč.

Společnosti Respekt Publishing, která vydává týdeník Respekt, se v roce 2012 opět podařilo navýšit tržby. Celkově dosáhly 92 mil. Kč, což oproti předešlému roku znamenalo 9% nárůst. Tržby týdeníku Respekt tak rostou kontinuálně od jeho relaunche v roce 2007, když se od této doby ztrojnásobily.

Detailní pohled ukazuje, že týdeník v roce 2012 navíc dosáhl poprvé vyšších inzertních tržeb (tržby z prodeje reklamního prostoru – 49 mil. Kč), které meziročně vzrostly a přesáhly tak i tržby z prodeje časopisu (43 mil. Kč). To je na klesajícím inzertním trhu netypický výsledek.

Společnosti, která je z více jak 99 % ovládaná Economií Zdeňka Bakaly, se ale zatím nepodařilo dostat ze ztráty. Ta se od roku 2007 snižuje, v roce 2012 se však – především kvůli vyšším nákladům – oproti roku 2011 zvýšila na necelých 10 mil. Kč. Kumulovaná ztráta z minulých let tak celkově představuje 118 mil. Kč.

Vývoj tržeb Respekt Publishing, 2007-2012, (tis. Kč)

Vývoj tržeb a hospodaření Respekt Publishing, 2007-2012, (tis. Kč)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
tržby 30 712 53 946 68 793 72 697 84 420 92 000
hospodářský výsledek -41 598 -43 838 -16 169 -11 596 -5263

-9756

Zdroj: účetní uzávěrky

-mav-