Sledovanost TV roste, ne ale u mladých diváků

pondělí, 13. ledna 2014, 11:19 TV MediaGuru

Čas strávený sledováním televize roste u všech diváků kromě věkové skupiny 15 až 24 let.

Sledování televize věnují čeští diváci stále více času. Ve věkové skupině 4+ se čas strávený u televize za posledních pět let – od roku 2009 – prodloužil o více než 18 minut. Největší nárůst byl zaznamenán u diváků nad 65 let, kteří v roce 2013 sledovali televizi průměrně 5 hodin a 15 minut denně, což je téměř o půl hodiny více než před pěti lety.

Naopak za posledních pět let je pokles znatelný u diváků ve věku 15 až 24 let, kteří věnují televizi v průměru o sedm minut méně než v roce 2009.

Průměrná doba strávená u televize (2009–2013)

Zdroj: ATO-Mediaresearch

Z genderového pohledu se průměrný čas strávený u televize liší. Muži se na televizi dívají výrazně méně než ženy. Nejvyššího rozdílu dosahuje věková skupina 25-34, v níž ženy věnují televizi o 51 minut více než muži.

Průměrná doba strávená u televize (2013)

15-54 25-34 35-44 45-54 55+
Muži 1:21:43 2:05:28 3:07:23 3:50:27 4:38:45
Ženy 1:39:48 2:56:39 3:22:21 3:52:58 5:16:49

Zdroj: ATO-Mediaresearch

-kch-