Většina čtenářů nechce opustit tištěné tituly

čtvrtek, 16. ledna 2014, 08:57 Internet & Mobil, Tisk, Výzkum MediaGuru

Výsledky přináší nadstavbový výzkum Media projektu MP Online.

Podle nadstavbového výzkumu Media projekt, který zjišťuje čtenost tištěných titulů, se víc než polovina českých čtenářů nebude chtít do budoucna vzdát čtenosti titulů v tištěném vydání. Podle výzkumu odpověděla více než polovina respondentů (56 %) na otázku ohledně čtenářských návyků a jejich případné změny do budoucna tak, že v současnosti čtou tituly v tištěném vydání a tuto variantu budou preferovat i do budoucna. Třetina respondentů (33 %) naopak uvedla, že v současnosti čtou tituly v tištěné verzi, ale do budoucna uvažují o elektronických vydáních.

Preference četby titulů

Mezi většinou, která o čtení v tištěných verzích uvažuje i do budoucna, jsou jak zástupci starší generace (důchodci, čtenáři  ve věku 50-69 let), ale také zástupci vyššího managementu, podnikatelé a lidé s vysokoškolským vzděláním.

Důvody, proč čtenáři uvažují o přechodu k elektronické verzi, jsou především jejich snazší dostupnost a příznivější cena. Cena je ale na druhou stranu i faktorem, proč někteří čtenáři o přechodu k elektronické verzi neuvažují – domnívají se totiž, že za informace nabízené online nebo digitálně by se nemělo platit.

Benefity elektronických verzí oproti tiskovým

Důvody, proč uživatelé neuvažují o elektronické verzi

Závěry výzkumu podle jeho realizátorů ukazují, že tištěné tituly nebudou v blízké době nahrazeny elektronickými tituly. „Nějaký čas budou  vedle sebe koexistovat, většímu rozšiřování elektronických verzí brání neochota platit za informace na internetu,“ uvedli realizátoři.

Jak realizátoři výzkumu Media projekt ukázali na listopadové konferenci Forum Media, přístup k internetu má dnes tři čtvrtě české populace ve věku 12 až 79 let. Až 74 % této internetové populace ví, že lze číst tiskové tituly i v elektronické podobě. Třetina (34 %) má k dispozici čtecí zařízení v podobě chytrého mobilu, tabletu či čtečky. Pouze 6 % však už četlo časopis na webu či na internetu.

Čtenáře v elektronickém vydání lákají podle výzkumu především rozšířené verze titulů na webu.

Elektronické verze

Penetrace elektronických zařízení v populaci roste. Podle Media projektu za druhé a třetí loňské čtvrtletí počet majitelů tabletů přesáhl v Česku hranici 800 tisíc, což představuje 9,3 % populace. Počet majitelů chytrých telefonů přesahuje 2 mil. a počet majitelů čtečky elektronických knih zůstává nad úrovní 300 tisíc.

Zdroj všech dat: MP Online, nadstavba Media projektu, 3Q/2013, Median, STEM/MARK, Unie vydavatelů

Metoda výzkumu MP Online

CAPI dotazování

Stratifikovaný náhodný adresní výběr

100% kontrola pomocí nahrávek

vzorek 4 925 respondentů s přístupem na internet

realizace červenec - září 2013

-mav-

Doplnili jsme grafické znázornění výsledků výzkumu.