Bakalu v čele představenstva Economie nahrazuje Čermák

pátek, 07. února 2014, 13:00 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Vydavatelství Economia mění složení svého představenstva i dozorčí rady.

Valná hromada společnosti Economia rozhodla o změnách ve složení představenstva a dozorčí rady vydavatelství. Představenstvo společnosti bude nadále pětičlenné. Jeho předsedou byl zvolen Kamil Čermák, místopředsedkyní Michaela Bakala. Třetím členem představenstva zůstává Gert Jan Oelderik. Další dvě místa zůstávají zatím neobsazena. Kamil Čermák tak v pozici předsedy představenstva střídá majitele Zdeňka Bakalu. Vedle Bakaly odchází z představenstva i Bessel Kok.

Změny doznala také dozorčí rada vydavatelství. V jejím čele stojí Luboš Řežábek, nově do dozorčí rady usedl stoprocentní vlastník společnosti Zdeněk Bakala. Členem dozorčí rady dále zůstává Zdeněk Fried jako zástupce zaměstnanců.

„Nové složení orgánů společnosti lépe odráží postavení vlastníka, který po ročním působení v čele představenstva společnosti přesedl do dozorčí rady a výkonné pravomoci přenechal nově sestavenému managementu,“ komentoval provedené změny předseda představenstva Kamil Čermák. „Štíhlejší podoba obou orgánů také dobře koresponduje s celkovým trendem zefektivňování řídicích struktur vydavatelství, který jsme nastoupili v minulých měsících a jehož výsledky se nyní začínají dostavovat,“ dodal Čermák.

-kch-