Time Warner pomůže CME, hrozí nedostatek likvidity

pátek, 28. února 2014, 15:49 TV MediaGuru

CME se podařilo získat od Time Warner další investici, tentokrát ve výši 11 mld. Kč.

Společnost CME, majitel TV Nova, oznámila, že pro financování svého dluhu splatného v roce 2016 uzavřela s hlavním akcionářem CME, společností Time Warner, dohodu. Díky tomu by měla firma prostřednictvím různých dlužních cenných papírů získat až 545 milionů dolarů (11 mld. Kč) nových peněz, které umožní financovat splacení dluhopisů v roce 2016 a další potřeby. To by mělo podstatně snížit výši úroků, které bude CME v příštích letech platit.

„Očekáváme, že naše peněžní toky z provozních činností budou i nadále nedostatečné k pokrytí provozních výdajů a plateb úroků a budeme proto potřebovat v roce 2014 další kapitálové zdroje, abychom mohli financovat naše činnosti, jakož i dostát svých splatných závazků," oznámila firma s tím, že uzavřela smlouvu s Time Warner, na jejímž základě se zavázala podniknout řadu finančních transakcí za účelem zvýšení celkové likvidity a provozního peněžního toku.

Na základě těchto současných prognóz a po dokončení těchto transakcí má mít CME kladný volný peněžní tok počínaje rokem 2015. Očekává rovněž, že toto zlepšení použije ke splacení částek čerpaných v rámci revolvingového úvěru poskytnutého Time Warner tak, aby celková načerpaná částka byla splacena v den či přede dnem splatnosti 1. prosince 2017.

„Pokud Nabídka práv a jiné finanční transakce zamýšlené v této rámcové smlouvě nebudou naplněny, budeme potřebovat jiné externí zdroje kapitálu, abychom mohli pokračovat v naší činnosti, včetně využití jiných dluhových nebo kapitálových finančních transakcí nebo prodeje aktiv, které nemusí být k dispozici nebo nemusí být k dispozici za přijatelných podmínek. Pokud tato opatření nebudou úspěšná a nebudeme schopni oddálit platby některým našim hlavním dodavatelům, v polovině roku 2014 nebudeme mít dostatečnou likviditu, abychom i nadále financovali naši činnost,“ upozorňuje CME.

„Toto riziko vidím spíše jako omezené," řekl analytik J&T Banky Pavel Ryska. Společnost totiž podle něj zároveň uvedla, že Time Warner se zavázal koupit tu část z nabízených nových dluhopisů, kterou nekoupí ostatní subjekty. „Závazek ze strany Time Warner je rozsáhlý. Rizikem je spíše to, že za oznámených podmínek bude dluh CME opětovně narůstat a může představovat 'časovanou bombu' v dalších letech," dodal.

Samotné výsledky podle analytika poukázaly na dva trendy. CME se díky silnějšímu závěru roku podařilo překonat výhled týkající se tržeb, naopak ještě rychleji rostly náklady, a CME tak vykázala historicky nejhorší zisk před odpisy. „To naznačuje, že ačkoli se reklamní trh u nás může dostávat z nejhoršího, televizi trápí válka o diváka a s tím eskalace nákladů. Například náklady na programy vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 30 procent," poznamenal Ryska.

Akcie na pražské burze reagovaly na zveřejněné informace zpevněním o 62 procent na 85 korun. Na newyorské burze akcie CME posílily během pátku o 75 % na celkových 4,74 USD.

-mav-, -čtk-