Z firem mluví ČT v relaci Události nejvíc o sobě

středa, 26. února 2014, 10:32 TV MediaGuru

Míra sebepropagace ČT v hlavní zpravodajské relaci je obdobná jako u komerčních televizí.

Nejčastěji zmiňovanou firmou v hlavní zpravodajské relaci České televize Události byla v loňském roce samotná Česká televize. Vyplývá to z analýzy zpravodajství českých televizí v roce 2013, kterou pro ČT vypracovala společnost Media Tenor.

ČT ve své hlavní zpravodajské relaci pravidelně upozorňuje na programové novinky ve svém vysílání, případně další události, které se televize veřejné služby týkají (oslavy 60. výročí, spuštění nových kanálů atp). Míra zařazování příspěvků o ČT v relaci Události se ale zvýšila a ČT tak v sebeprezentaci dohnala komerční televize.

Také v jejich vysílání patří zmínky o vlastních aktivitách k nejčastěji zmiňovaným. Podíl zmínek o ČT v relaci Události podle analýzy dosáhl loni 11 %, stejného podílu dosáhly zmínky o společnosti FTV Prima v hlavní zpravodajské relaci Primy. Podíl zmínek o TV Nova v její stěžejní zpravodajské relaci Televizní noviny byl vyšší – tvořil 17 % ze všech zmiňovaných firem.

20 nejčastěji zmiňovaných společností ve zpravodajství Událostí, rok 2013

Pozn.: Firmy v pravém grafu jsou řazeny podle rozdílu mezi podílem pozitivních a negativních výpovědí od nejpříznivěji hodnocených po nejméně příznivě hodnocené

Zdroj: Media Tenor

Na kvantitu zmínek o ČT v relaci Události upozorňuje i analýza Media Tenor. „Je přitom třeba upozornit na nepoměr v sebeprezentaci České televize, která byla zmíněna v průměru téměř jednou denně, a v medializaci dalších podniků. Následující strana (další strana analýzy – pozn. red.) ovšem zobrazuje skutečnost, že v sebeprezentování vlastní televizní stanice není Česká televize výjimkou,” píše Media Tenor.

ČT o sobě v Událostech referuje převážně neutrálně, ovšem s nejvyšším podílem pozitivních zmínek ze všech sledovaných firem. Největší počet negativních zmínek se naopak loni týkalo společností Tesco, NWR a OKD.

Mezi dvacítkou nejčastěji prezentovaných podniků v Událostech byla přesně polovina firem se státní majetkovou účastí nebo podniků zřízených zákonem. Vedle samotné České televize to byl i ČEZ (s dceřinou Jadernou elektrárnou Temelín), České dráhy a Správa železniční dopravní cesty, Česká pošta, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Lesy ČR a České aerolinie spolu s Letištěm Václava Havla Praha.

-mav-