Akcionáři CME v dubnu odstartují záchrannou akci

úterý, 25. března 2014, 14:17 TV MediaGuru

Valná hromada CME, která má firmě finančně pomoci, se sejde 14. dubna.

Na 14. dubna je svolána mimořádná valná hromada akcionářů společnosti CME, majitele TV Nova. Na programu má dva body – schválení zvýšení základního jmění a úpis dluhopisů a warrantů, které firmě aktuálně pomohou s likviditou.

Základní jmění CME se má zvýšit z 25,6 mil. USD na 36,8 mil. USD, a to zvýšením počtu akcií třídy A.

CME už na konci letošního února varovala, že peněžní toky z její provozní činnosti nepokryjí provozní výdaje a úrokové platby. Proto potřebuje v letošním roce další kapitálové zdroje, aby mohla svoji činnost financovat. S hlavním akcionářem Time Warner kvůli tomu uzavřela smlouvu, na jejímž základě se zavázala podniknout řadu finančních transakcí za účelem zvýšení celkové likvidity a provozního peněžního toku.

Očekává se, že se veškerá nabídka jednotek obsahujících dluhopisy a warranty upíše, jelikož Time Warner se zavázal koupit i tu část nabídky, kterou neupíší ostatní investoři. CME by měla také získat další dva úvěry od Time Warneru.

Celkově může CME z dluhopisů získat 397 mil. USD a z dvou úvěrů od Time Warner dalších 145 mil. USD, celkem tedy 542 mil. USD. Větší část výnosu půjde na splacení dluhopisů 2016, menší část na provozní účely.

CME upozornila na riziko, že pokud se úpis nepodaří, bude už v polovině letošního roku potřebovat jiné externí zdroje kapitálu. V takovém případě nevylučuje ani prodej aktiv. Podle analytiků je ale tento vývoj málo pravděpodobný vzhledem k tomu, že Time Warner se zavázal upsat veškerou část nabídky.

-mav-