Investice do odborných časopisů mají stále smysl

čtvrtek, 20. března 2014, 06:30 Tisk Martina Vojtěchovská

Chceme odborné tituly dále rozšiřovat, říká generální ředitel Business Media CZ Tomáš Tkačík.

Před měsícem jste od Economie koupili dva odborné časopisy – Stavitele a Technika a rozšířili tak portfolio svých odborných časopisů. Chystáte nějaké změny v časopisech, které jste koupili?

Už dopředu jsme věděli, jak s časopisy naložíme. Pro nás je výhodné, že oba tituly jsou oborové ze segmentů, ve kterých přes 20 let vydáváme časopisy. Dalším přínosem je, že Technik ani Stavitel nejsou přímými konkurenty časopisů, které máme.

Váš Technický Týdeník nevnímáte jako přímou konkurenci Technika?

Technik je časopis, který je určen pro nejvyšší management na průmyslovém trhu, pro majitele fabrik a vedoucí techniky. Technický Týdeník je o kousek níž. Oba tituly mají část čtenářů, kteří se překrývají, ale je mnohem menší než množina jádrových čtenářů, kterou mají oba časopisy. Nemusíme proto dělat zásadní změny. Naopak můžeme využit synergií a oběma časopisy zasáhnout celý trh. Pomůžeme si i speciálními přílohami, které teď můžeme distribuovat v obou časopisech. Máme také hodně propojené redakce, díky čemuž pokryjeme víc témat a konferencí. A poslední věc se týká webu: web Technický Týdeník.cz funguje několik let a má velmi dobrou návštěvnost přes 20 tisíc unikátních uživatelů. Technik má web, který je navěšený pod matku iHned.cz. Nebudeme provozovat dva weby, ale zabudujeme obsah Technika do Technického Týdeníku.cz. Jakmile Technika převedeme, tak se jeho web na iHned.cz vypne.

Propojíte oba tituly inzertně?

Inzerci prodávají tři prodejci, kteří mají trh rozdělený rovnoměrně. Teď budou společně prodávat oba tituly včetně příloh a web. Stavíme na celkovém objemu inzerenta. Když bude chtít inzerent investovat 500 tis. Kč do Technického Týdeníku, nebo 250 tisíc do Technického Týdeníku a 250 tis. Kč do Technika, bude mít stejné podmínky. Slevy se tak vážou spíš na celkový objem spolupráce než na to, jestli je investice rozdělena mezi jeden nebo více časopisů.

A pokud jde o Stavitele?

Stavitel je ze segmentu odborných časopisů ve stavitelství, kde máme Materiály pro stavbu a Stavbu. To jsou časopisy, se kterými jsme v letech 1993-94 začínali. Stavitel je zaměřený na stavební techniky, majitele stavebních firem a manažery, kdežto Materiály pro stavbu jsou určeny spíš pro projektanty a stavební inženýry. Tento časopis jsme převzali s prodejkyní inzerce, která ho dál prodává. V tomto případě víc sázíme i na to, že část výrobců stavebních materiálů, které máme dobře podchycené, bychom mohli přetáhnout do Stavitele a naopak. Ve Staviteli mají slušně podchycené stavební firmy nebo software pro stavební trh a mohli bychom je získat do ostatních našich časopisů. Koupený web také překlopíme do iMateriálů.cz, bude to stejné jako u technického časopisu.

Jak se akvizice promítne do vašeho postavení na trhu odborných titulů?

Teď už jsme v odborném segmentu větší než Economia. Odhaduji, že se budeme s Mladou frontou dělit o pozici jedničky.

Vaše společnost měla zájem o víc odborných časopisů Economie. Před koncem roku se převzetí nepodařilo a na začátku roku jste získali dva tituly. Máte stále zájem o další odborné tituly Economie?

Zájem trvá, ale čtyři z nich už neexistují (Economia na začátku roku zastavila tituly Bankovnictví, FP-Finanční poradce, Finanční management, HR management. Bankovnictví ale dále pokračuje – pozn. red.). Měli jsme nějaký plán, jak bychom finanční tituly chtěli udržet, ale nepopírám, že by to byl těžký úkol. Ve srovnání s ostatními tituly byly v nejhorší kondici. Nicméně pořád zůstává Logistika, Moderní obec, Moderní řízení. To jsou solidní zavedené tituly, které fungují. O ty bychom určitě měli zájem. Uvidíme, na obchod musí být vždy dva, kteří se shodnou.

Odhlédneme-li od těchto časopisů, považujete vaše portfolio odborných titulů za uzavřené?

V technickém i stavebním segmentu máme zhruba polovinu trhu. V dopravě držíme také asi polovinu, takže není příliš kde růst. Na druhou stranu je pravda, že dopravní trh je široký, protože do něj spadá i Logistika, i když není přímým konkurentem klasických dopravních titulů. Logistika by do našeho portfolia zapadala, protože je víc zaměřená na segment logistiky, který je perspektivní a do budoucna bude růst. Záleží časopis od časopisu. I když  v těchto segmentech máme dobrou pozici, může se objevit zajímavý titul, který by se hodil. Nechceme ale kupovat tituly, které se podobají těm, které už máme.

Jsou ještě nějaké segmenty, které sledujete a uvažovali byste o nich?

Zajímavý je segment medicíny, kde žádný samostatný titul zatím nevydáváme. To je perspektivní obor. Je ale velmi volatilní z hlediska inzertních příjmů. Většinou jde o několik velkých inzerentů. Pokud by pak přišlo reklamní omezení – což už se stalo v Německu nebo ve Francii – inzertní obrat se propadne třeba až o 50 %. Z tohoto pohledu je to velmi riskantní. Na druhou stranu časopisy mají jasně definovanou cílovou skupinu a profesionálové v oboru je čtou. V současné době testujeme svoje možnosti přílohou Medicína v Technickém týdeníku, které se slušně daří a možná bude do budoucna i samostatným časopisem.

Jaké jsou investiční záměry Business Media v tiskovém odvětví s ohledem na vývoj trhu? Jste ochotní investovat do nových věcí?

Určitě ano, potvrdili jsme to nejnovější akvizicí. V budoucnu chceme investovat do naší vydavatelské, ale i nevydavatelské části. Tři roky jsme investovali do call centra, které je součástí nevydavatelského byznysu. V současnosti už tvoří 50 % obratu firmy a významnou část zisku. To ale neznamená, že nechceme investovat do vydavatelství. Výsledky za rok 2013 byly nad očekávání dobré – obrat jsme navýšili na 210 mil. Kč a provozní zisk EBITDA jsme meziročně téměř zdvojnásobili.

Kolik z toho tvoří vydavatelské aktivity?

Obrat je z poloviny tvořen vydavatelskými aktivitami a z poloviny nevydavatelskými. Na zisku se podílejí z třetiny databázový byznys, z druhé třetiny vydavatelství a z poslední třetiny call centrum.

Z hlediska letošních plánů máte jaká očekávání?

Předpokládáme, že letos se poměr nebude měnit.

Stále tedy považujete investici do printu za smysluplnou?

V dohledné době nebudeme v printu určitě investovat do masových časopisů, TV guidů, ženských časopisů – do oborů, kterým nerozumíme. V případě odborných časopisů ale platí a platilo, že odborníci z jakékoli profesní skupiny hledají informace ze svého oboru v odborném časopise, na odborném webu, konferencích a veletrzích. To jsou jejich čtyři základní zdroje informací. Jsme stále přesvědčeni, že informace jsou základním pilířem, které odborníci pro svoji práci potřebují. Vydávat odborný časopis nebo provozovat odborný web má proto stále logiku. Zadavatelé pak mohou mít jistotu, že zásah v odborných titulech je stoprocentní. Téměř se nestane, že by zasahovali někoho, koho nechtějí.

V případě internetu se v segmentu odborných titulů dávají největší naděje na zpoplatnění jeho obsahu. Zpoplatníte vaše odborné weby?

Až budeme mít natolik cenné informace, tak to uděláme. V momentě, kdy na webu nebude existovat substitut takových informací, uživatelé budou ochotní si za ně zaplatit. Většina odborných webů se do budoucna bude asi profilovat tak, že část webu bude veřejně přístupná a část bude uzavřená. Tím nepřijdou o návštěvnost na webu a budou moci prodávat reklamu na základě návštěvnosti. Stejně tak ale část webu uzamknou a budou prodávat články, analýzy a data.

Provozujete placenou internetovou databázi Istav.cz, která obsahuje přehled připravovaných stavebních projektů. Jak se webu finančně daří?

Web operuje čistě na placené bázi – je určen především stavebním firmám. Prodáváme předplatné od 20 tis. do 120 tis. Kč ročně. Předplatitelů evidujeme už více než tisíc. Než ale takový web vybudujete, je to velmi pracné a zdlouhavé. Potřebujeme na to hodně výzkumníků, kteří obvolávají trh, mapují ho lokálně. Zapotřebí je také kvalitní software. Ten máme díky našemu vlastníkovi (vydavatelská skupina Docu Group – pozn. red.), projekt provozujeme v osmi zemích, v některých z nich už přes 50 let. Pak máme klasické weby – odborné imateriály.cz a stavbaweb. Letos budeme investovat do relaunche stavbawebu. Novou podobu spustíme v první polovině roku.

V oblasti konzumních časopisů vydáváte časopisy především v segmentech bydlení a auto-moto. Máte zájem rozšiřovat část konzumních časopisů?

Kdyby potenciálně byly k mání časopisy AutoTip nebo Auto motor sport, tak bychom se o ně zajímali. V časopisech o bydlení a v automobilových časopisech budou čtenáři vždy hledat inspiraci.

A o rozšiřování call centra neuvažujete?

Rozšiřování by si vyžádalo značnou investici v řádu několika milionů korun do hardwaru i softwaru, museli bychom přijmout asi další desítky nových operátorů. Dnes máme takovou velikost, která nám umožňuje dodávat projekty s rozumnou marží. Navíc ani nebereme všechny zakázky. Není naším cílem dostat se do velikosti, kdy budeme mít 500 až 1.000 operátorů a když nám vypadne klient, budeme ho muset nahradit za jakoukoliv cenu. Chceme se soustředit na střední klienty, které už máme. Samozřejmě ale nikdy nemůžeme vyloučit možnost, že bychom se rozrostli.

Na tiskovém trhu se pohybujete dvacet let. Jak se změnily tržní ceny časopisů?

Řádově. Je to minimálně o řád méně. Dnes tištěný titul za cenu přesahující 100 mil. Kč téměř neexistuje.