TV: Nejvíc ekonomických zpráv nabízejí Události

neděle, 02. března 2014, 06:15 TV, Výzkum MediaGuru

Trendem je snižování objemu ekonomických informací, ČT jich ale dlouhodobě poskytuje nejvíc.

V porovnání s hlavními zpravodajskými relacemi Novy a Primy loni nejčastěji zmiňovala ekonomická témata České televize v rámci Událostí. Již jsme uvedli, že podle analýzy zpravodajství českých televizí v roce 2013, vypracované pro ČT společností Media Tenor, se samotná Česká televize stala firmou, o níž její zprávy informovaly nejčastěji. Právě tato televizní stanice kromě toho nabídla v roce 2013 nejintenzivnější ekonomické zpravodajství. Do něho analýza zahrnovala jednak příspěvky týkající se makroekonomické situace České republice, jednak příspěvky popisující konkrétní podniky nebo branže. Rozhodující faktorem byla přítomnost makro- nebo mikroekonomického tématu na prostoru alespoň 5 vteřin.

Intenzita ekonomického zpravodajství ve vybraných zpravodajských relacích, rok 2013, počet výpovědí

Zdroj: Media Tenor

Media Tenor interpretuje rozsah podnikových informací v souvislosti se stopáží hlavní relace. Ta má v případě Událostí délku přes 45 minut, zatímco Televizní noviny nepřesáhnou 40 minut a zprávy na Primě půlhodinu. V Událostech rovněž zazněl nejvyšší podíl výpovědí v neutrálním kontextu, jak ukazuje graf níže. Naopak relace Události, komentáře se neutralitě vymyká kvůli odlišnému dramaturgickému pojetí, dovolujícímu „zástupcům vybraných podniků i kritikům hájit vlastní postoje nebo například vznášet výtky vůči rozhodnutím managementů,“ uvádí Media Tenor. Převahu negativních zmínek o podnicích v Televizních novinách zpracovatel analýzy dokládá „dohlížením“ redaktorů TV Nova nad kvalitou potravin prodávaných obchodními řetězci Tesco, Lidl, Spar, Kaufland a Hruška.

Kontext ekonomického zpravodajství ve vybraných zpravodajských relacích, rok 2013

Zdroj: Media Tenor

Politika nad ekonomikou?

Relace Události se stala již druhý rok po sobě především zdrojem informací o politice. Tematické kategorie „státní správa, stranická oblast a hospodářská politika“ v součtu tvořily čtvrtinu celoroční stopáže relace. Přes 16 hodin bylo odvysíláno o prezidentech a přímé volbě hlavy státu, Události, komentáře byly navíc součástí předvolebního vysílání ČT24 v souvislosti s volbami do poslanecké sněmovny.

Patnáct nejvíce medializovaných kauz v Událostech, rok 2013, stopáž v hodinách a minutách

Zdroj: Media Tenor

Stejně tak v roce 2012 byla nejčastěji prezentovaným tématem Událostí první přímá volba prezidenta republiky, konkurovala ji ale kauza s otráveným alkoholem, která ovlivnila kontext a intenzitu ekonomického zpravodajství roku 2012. Přestože tyto jevy ovlivnily podobu zpravodajství nejen České televize v konkrétním roce, z dlouhodobého srovnání (mezi lety 2007–2012) nabízejí Události největší množství hospodářských informací mezi hlavními zpravodajskými relacemi. V tomto trendu pokračovala ČT také v roce 2013, přestože intenzita ekonomického zpravodajství byla jejím v případě přibližně poloviční ve srovnání s rokem 2012, respektive s obdobím mezi roky 2007 až 2012, jak ukazují následující grafy. Při tomto srovnání je ale třeba zmínit, že právě v roce 2007 vypukla americká krize trhu s hypotékami, která později přerostla ve světovou finanční krizi, a výrazně tak ovlivnila agendu zpravodajských relací.

Intenzita ekonomického zpravodajství ve vybraných zpravodajských relacích, rok 2012, počet výpovědí

Zdroj: Media Tenor

Intenzita ekonomického zpravodajství ve vybraných zpravodajských relacích, roky 2007–2012, počet výpovědí

Zdroj: Media Tenor

-jav-