Americké noviny mění strukturu výnosů

středa, 23. dubna 2014, 10:51 Tisk MediaGuru

Tištěná inzerce oslabuje, pětina celkových výnosů je už díky digitálu a novým zdrojům.

Celkové výnosy amerických novin dosáhly v loňském roce podle zprávy americké novinové asociace (Newspaper Association of America) 37,6 mld. USD, což bylo o 2,6 % méně než v předešlém roce. Většina výnosů amerických novin pochází z prodeje inzerce (24 mld. USD), necelá třetina z prodeje výtisků (11 mld. USD) a zbytek (cca 3 mld. USD, tj. 8 %) z nových zdrojů.

Výnosy z tradiční tištěné inzerce, která stále představuje nejvyšší zdroj reklamních výnosů pro novinové vydavatele, meziročně klesla o téměř 9 %. To se odrazilo na celkovém poklesu inzertních výnosů amerických novin, přestože se daří zvyšovat výnosy z digitálních kanálů (tj. digitální inzerce, prodej obsahu, digitální marketingové služby). Meziročně jde o zvýšení na úrovni 6 %.

V současnosti digitální výnosy tvoří přibližně 12 % veškerých výnosů amerického novinového odvětví. V rámci digitální inzerce roste především mobilní reklama (+77 %), celkově pak digitální reklama dosáhla ročního objemu 3,4 mld. USD a oproti předešlému roku se zvýšila o 19 %.

Nové zdroje, přestože mají zatím na celkových výnosech malý podíl, meziročně vzrostly o 5 %.

Tištěná inzerce tak už netvoří ani polovinu celkových výnosů vydavatelů novin. Zhruba pětina výnosů vydavatelů je tvořena výnosy z digitálu a z nových zdrojů.

Výnosy amerických novin v roce 2013 (mld. UD)

Zdroj: Newspaper Association of America

-mav-