ČT řeší financování, DPH zatěžuje její rozpočet

středa, 09. dubna 2014, 15:19 TV MediaGuru

Pokud se nevyřeší otázka DPH, bude muset Česká televize hledat financování jinde, říká Petr Dvořák.

Rada České televize se zabývala otázkou daně z přidané hodnoty, kterou si Česká televize nemůže odepsat, a je tak nákladovou součástí jejího rozpočtu. V loňském roce tento výdaj představoval zhruba 600 milionů korun. Generální ředitel Petr Dvořák uvedl, že předpokládá širokou diskusi, která by mohla tuto praxi změnit. Předběžnou zprávu o plnění rozpočtu, který loni skončil vyrovnaný na úrovni 6,8 miliardy korun, dnes rada vzala na vědomí.

Podle Dvořáka již má Česká televize za sebou setkání s poslaneckým volebním výborem a do této diskuse se zapojuje i ministerstvo kultury, které má případné změny mediálních zákonů na starosti. „Na druhou stranu státní rozpočet má své limity a přijde-li o 600 milionů korun, nebude to úplně triviální, protože to bude muset nahradit někde jinde," řekl Dvořák. Záměry, které by otázku DPH do budoucna vyřešily, chce koordinovat také s Českým rozhlasem.

Televize se podle Dvořáka zatím snažila najít úspory díky vyšší efektivitě režijních a mzdových nákladů, a nějaké větší úspory se již proto prý nedají očekávat. Generální ředitel rovněž uvedl, že v rámci dlouhodobých plánů musí stanovit strategii vlastních příjmů. Pokud by se totiž odpočet DPH nezměnil a nebyl by ani navýšen koncesionářský poplatek, bylo by pro dosažení vyrovnaného rozpočtu nutné omezovat vlastní výrobu. „Ale tato diskuse se musí posunout na vyšší úroveň," dodal.

Později ale upřesnil, že nynější pětileté plány v sobě žádnou optimistickou variantu z hlediska změny příjmové stránky ČT mít nebudou. Podle Dvořáka je proto nutné zabývat se tím, jak efektivně a kolik se toho bude vyrábět ve vlastní výrobě a jestli se podaří udržet do budoucna rozsah peněz investovaný nyní. „To ale vůbec neznamená, že bychom chtěli omezovat vlastní tvorbu, protože existují cesty jak za méně peněz vyrábět stejný počet hodin, jak za méně peněz vyrábět efektivnější pořady, které budou mít například větší procento reprízovatelnosti," dodal.

Na nutnost nějakých opatření upozornil také radní Jan Prokeš, podle nějž za uplynulé roky devalvoval koncesionářský poplatek a televizi byly legislativně omezeny příjmy z reklamy. ČT loni podle Prokeše, který předběžnou zprávu o hospodaření na zasedání představil, plánovaný rozpočet nepřekročila. Podle finančního ředitele Milana Cimirota loňský rozpočet skončil vyrovnaný na úrovni 6,8 miliardy korun. Auditovaná zpráva by měla být k dispozici v květnu.

Prokeš do budoucna zřejmě také navrhne interním auditem prověřit investiční náklady, které podle v rozpočtech pravidelně zůstávají v rozpočtech nevyčerpány a převádějí se do dalších let. O usnesení, které by k tomu interní audit zavázalo, dnes ale radní nakonec nehlasovali.

Finanční ředitel Cimirot v souvislosti s rozpočtem zmínil příjmy z obchodní činnosti, kde se poté co televize loni začala sama prodávat svou reklamu, podařilo zvýšit výnosy ze sponzoringu o 100 milionů korun proti původnímu plánu. Pokles poplatníků, který se neprojevil na inkasu poplatků, si Cimirot vysvětluje tím, že odpadli takzvaní notoriční neplatiči. ČT loni podle schváleného rozpočtu měla hospodařit s rozpočtem 7,06 miliardy korun.