Nižší DPH může tisku ušetřit víc než 600 mil. Kč

úterý, 01. dubna 2014, 14:09 Tisk MediaGuru

V případě snížení DPH pro tištěná média by mohli vydavatelé ušetřit více než 600 mil. Kč ročně.

Snížení sazby DPH by vydavatelům mohlo ušetřit víc než 0,6 mld. Kč ročně v případě, že by se DPH pro tisk snížila na 5 %. Vydavatelé se prostřednictvím svého profesního sdružení Unie vydavatelů obrátili dopisem na premiéra Bohuslava Sobotku a na ministry financí, kultury, školství, tělovýchovy a mládeže, stejně jako na předsedy relevantních výborů Poslanecké sněmovny, v němž žádají o posouzení možnosti snížení sazby DPH pro periodický tisk od roku 2015.

Pikantní situace je to i v tom, že vydavatelé adresují dopis i ministrovi financí, který je zároveň majitelem skupiny Mafra a významným vydavatelem periodického tisku v Česku.

Vydavatelé vítají diskusi o snížení současné 15procentní sazby od roku 2015 u vybraných výrobků, jako jsou léky, dětské pleny, nenahraditelná dětská výživa a knihy a zároveň žádají o snížení 15% sazby. Upozorňují totiž na fakt, že ve většině vyspělých zemí Evropské unie je za zboží, které podléhá té nejnižší možné nebo dokonce nulové sazbě DPH, považován také periodický tisk. „V České republice se však DPH u tisku několikrát zvýšila, a to z 5% v roce 2007 až na současných 15%,“ poukazuje Unie vydavatelů.

Pokud by se DPH pro tištěná periodika snížila z 15 % na 5 %, znamenalo by to pro vydavatele úsporu přesahující 0,6 mld. Kč ročně. Podle odhadu MediaGuru.cz představují hrubé roční výnosy z prodeje tištěných titulů v Česku více než 7 mld. Kč. Odhad je spočítán na základě prodejních výsledků titulů auditovaných ABC ČR, nepostihuje tedy celý trh, ale na druhou stranu jde o jeho podstatnou část. V současnosti tak vydavatelé ročně odvedou na DPH více než 1 mld. Kč. Případným snížením – uvažujeme-li o DPH ve výši 5 % – by tak ušetřili cca 650 mil. Kč. To by v současných ekonomických podmínkách vydavatelům pomohlo a jak uvádějí, přesun DPH by výrazně zpomalil zvyšování prodejních cen titulů.

„Co nejnižší sazba DPH nejen zpřístupňuje tisk jako kvalitní informační zdroj, ale také pomáhá tisku získat spravedlivější postavení v konkurenci dalších médií na mediálním trhu, z nichž část je poskytována zdarma (televize, rozhlas, větší část volně přístupného internetového obsahu), tudíž mají díky nulové ceně konkurenční výhodu vůči tisku, a v důsledku nulové ceny pro spotřebitele nejsou při distribuci svého obsahu tato média zatížena žádnou DPH,“ upozorňuje Unie vydavatelů.

Podle vydavatelů také nelze opomenout, že periodický tisk je v řadě hledisek podobný knihám, navíc plní důležitou úlohu informačního prostředníka pro občany každé země. Mezi hlavní kulturní důvody, proč má být prostřednictvím snížení sazby DPH zachována zejména co nejširší přístupnost periodického tisku, patří podle vydavatelů to, že tisk je prostředkem šíření gramotnosti, osvěty a vzdělání, pomáhá udržovat pluralitu názorů ve společnosti či přináší konkrétní informace a rady pro řešení různých životních situací a napomáhá v orientaci v nich.

-mav-