Digitalizaci rádií ohrožuje chybějící obchodní model

úterý, 13. května 2014, 12:13 Rádio MediaGuru

Přechodu na rádiové digitální vysílání chybí v Česku jasná koncepce a obchodní model.

Ekonomická náročnost přechodu z analogového na digitální rozhlasové vysílání je jedním z faktorů, který rozvoj rádiové digitalizace může ohrozit, vyplynulo z úterní konference Innovation Day, pořádanou v rámci setkání Tuesday Business Network.

Zástupci média veřejné služby (Český rozhlas) a komerčních vysílatelů (Lagardere Active ČR) naznačili, že rozvoj digitálního vysílání vyžaduje náklady v dalších desítkách milionů korun, přičemž fungující obchodní model zatím absentuje.

Michal Koliandr z Českého rozhlasu zopakoval, že Český rozhlas je připraven podílet se na digitalizaci rádiového vysílání. Od státu však požaduje jasně stanovený termín, ve kterém by mělo být vypnuto analogové vysílání. „Dlouho financovat souběžné vysílání analogové a digitální není možné ani pro Český rozhlas,” uvedl s tím, že je proto nutné vytvořit jasnou strategickou koncepci přechodu na digitální vysílání.

Český rozhlas je podle Michala Koliandra připraven spustit digitální vysílání ve velkých městských aglomeracích v horizontu 6-24 měsíců. Interně přitom pracuje se dvěma možnostmi vysílání: velkou jednotnou sítí s menším počtem multiplexů, která by nabízela identický obsah. Druhu možností, ekonomicky náročnější, je regionalizace vysílací sítě, nabízející větší programovou variaci.

Pro společnost Lagardere Active ČR, provozovatele mj. rádii Evropa 2 a Frekvence 1, je digitalizace rádií především technologickou inovací. „Žádné dodatečné příjmy z ní neplynou,” řekl její zástupce Miroslav Šimánek. Lagardere má podle Šimánka zájem účastnit se přechodu na digitalizaci vysílání, a to i presto, že přechod na digitální vysílání zvýší konkurenci. „Za naší skupinu deklaruji, že se konkurenčního prostředí nebojíme a rozvoj DAB za určitých podmínek podporovat chceme,” řekl účastníkům setkání.

Za riziko přechodu na digitální vysílání označil nákladnost projektu a zdroje příjmů vysílatelů. „Komerční rádia mají k dispozici 600 mil. Kč. Aby provozovala současná rádia a aby se podílela na rozvoji nové platformy, je za tyto peníze nereálné. Reklamní trh na standardních platformách klesá,” připomněl Šimánek. Obecně se domnívá, že cestou k nastavení fungujícího modelu může být absolutní liberalizace rozhlasového prostředí.

Česká vláda stanovila jako orientační termín přechodu na digitální rozhlasové vysílání (DAB) rok 2025. Do té doby má většina soukromých stanic licenci na vysílání v FM pásmu. Obě formy rozhlasového vysílání, digitální a analogová, mohou existovat paralelně

-mav-