PR využívají tři čtvrtiny českých firem

čtvrtek, 29. května 2014, 07:47 PR MediaGuru

Public relations hraje významnou roli ve většině českých firem. Chtějí mluvit hlavně o sobě.

75 % českých firem využívá public relations. Vyplývá to z nedávno realizovaného výzkumu agentury Focus Agency, která se metodou CAWI s předchozím telefonickým oslovením ptala 404 firem různé velikosti, z nichž 63 % mělo v loňském roce obrat nad miliardu korun.

Oproti loňskému roku využívá PR o 10 % více firem. „Jedním z vysvětlení nárůstu je, že podstatná část firem, u kterých loni public relations v komunikačním mixu chybělo, se rozhodla situaci napravit. Uvědomění si důležitosti public relations je patrné i ze skutečnosti, že 28 % v průzkumu oslovených firem, které doposud public relations nevyužívají, zvažuje jeho využití v budoucnu,“ vysvětluje Robert Svoboda, ředitel Focus Agency.

infografika_PR_v_CR__1_640
Zdroj: Focus Agency

Firmy mluví v PR především o sobě. Až 83 % z nich chce PR využívat pro firemní komunikaci, 74 % pro produktovou komunikaci. V současnosti převládá mezi PR aktivitami komunikace produktová (73 %), za ní je firemní komunikace (63 %). Třetí nejčastější aktivitou public relations je redakční činnost zahrnující zejména psaní článků a zpráv, kterou využívá necelých 63 % společností. Nárůst této aktivity ukazuje na rostoucí popularitu content marketingu, kdy se firmy snaží tvořit vlastní obsah, píšou své blogy a články či komentáře odborníků se objevují v médiích.

infografika_PR_v_CR_2_typ_PR_aktivit
Zdroj: Focus Agency

O tom, že public relations již není o jednosměrném toku informací, ale připouští dialog, svědčí i to, že 28 % firem ho využívá k online aktivitám, nejčastěji ke komunikaci v sociálních médiích, na blozích a v internetových diskuzích. Z firem, které se teprve chystají do vlastní propagace opřít, se hodlá sociálním sítím a komunikaci na nich věnovat třetina oslovených.

Převládají krátkodobé kontrakty

Klienti PR agentur oceňují ze všeho nejvíce jejich znalost mediálního prostředí (61 %), dále vítají přínosy v podobě časových úspor (55 %), odborných konzultací (54 %) a profesionální komunikace (39 %). Uvědomují si ale i důležitost pohledu zvenčí (43 %). Naopak slabiny vidí v neochotě PR agentur přistoupit na success fee, systém účtování služeb, časté fluktuace osob v agenturách, únik důvěrných informací a neplnění termínů a dohod.

Výlučně služeb PR agentury v současnosti využívá 14 % firem. „Ač celé firemní Public Relations svěřuje PR agenturám zhruba sedmina společností, mnoho z nich i tak potřebuje pomoc odborníků. Proto 43 % firem využívá práci externích spolupracovníků či dodavatelů, jedná se přitom o služby freelancerů i agentur,“ upřesňuje Robert Svoboda. Pouze 26 % firem se při realizaci PR aktivit spoléhá výhradně na vlastní tým a spolupráci s agenturou určitě neplánuje.

infografika_PR_v_CR_3_realizace_PR
Zdroj: Focus Agency

PR agentury si 60 % firem vybírá na základě výběrového řízení. Snížil se počet firem uzavírajících smlouvy pouze na jednu kampaň. Oproti loňskému roku, kdy k té formě spolupráce přistupovala téměř třetina firem, tak činí nyní pouze 22 %. Na dobu jednoho roku s vybranými agenturami uzavírá smlouvu až 38 % firem, což je o 8 % více než loni. Zhruba třikrát méně jsou uzavírány kontrakty na dva roky a smlouvy na tři roky jsou téměř raritou (3 %).

infografika_PR_v_CR_4_delka_kontraktu
Zdroj: Focus Agency

Přes převahu krátkých kontraktů ovšem existují i dlouhodobé „svazky“. V odpovědi na otázku: „Jak dlouho již spolupracujete se stávající PR agenturou?“ vyslovilo: „Déle než 5 let,“ 26 % firem.

Infografika – Průzkum o využívání Public Relations v ČR

infografika_PR_v_CR

-kch-