Time Warner navýší podíl v CME nad 75 %

pátek, 02. května 2014, 15:38 TV MediaGuru

Díky finančním transakcím mezi CME a hlavním akcionářem se zvýší podíl Time Warner.

Společnost CME, majitel TV Nova, oznámila, že uzavřela dříve avizovanou možnost přednostního odkupu. Akcionáři zakoupili 2,8 mil. „jednotek“ – hlavní akcionář Time Warner z toho na základě dohody zakoupil 2,29 milionů jednotek plus koupil zbývajících 566 tisíc, které nebyly upsány. Time Warner také poskytla CME půjčku ve výši 30 mil. USD.

CME zároveň vydala dluhopisy ve výši 400 mil. USD splatné v roce 2017 a warranty k nákupu 84 mil. akcií třídy A. Z těchto operací má CME získat přibližně 386 mil. USD.

V souvislosti s těmito transakcemi CME vydala warranty společnosti Time Warner k nákupu 30 mil. akcií třídy A. Time Warner a CME také uzavřely dohodu o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 115 mil. USD.  Po uzavření těchto transakcí se vlastnictví Time Warner v CME zvýší přibližně na 75,1 %. V současnosti je podíl Time Warner na úrovni 49,5 %.

„Velmi oceňujeme podporu Time Warner a dalších našich akcionářů. Jsme spokojeni s výsledky úpisu dluhopisů a dalších finančních transakcí, a věříme, že CME je nyní na mnohem lepší úrovni. Pokračujeme v rozvíjení hodnoty našich předních značek," uvedl jeden ze dvou generálních ředitelů CME Michael Del Nin.

-mav-