Ecopress víc využije propojení s Mafrou

středa, 04. června 2014, 10:06 Internet & Mobil, Tisk Martina Vojtěchovská

Po 14 dnech má Ecopress víc z vlastního prodeje obsahu než za rok z Piana, říká šéf Vladimír Mužík.

Do čela Ecopressu jste byl jmenován před dvěma měsíci. Došlo k některým personálním změnám. Budou pokračovat?

K personálním změnám obecně dochází v každé mediální společnosti v určitém období a Ecopress v tom směru není světovou výjimkou. Samozřejmě nelze vyloučit další změny, je to však přirozený vývoj.

Co si slibujete od příchodu Ivan Hamšíka?

Zlepšení digitálních operací Ecopressu. Ivan Hamšík má velké zkušenosti s řízením mediálních týmů, ať už z českého Ringier Axel Springer, či z Mafry, kde působil mnoho let jako zástupce šéfredaktora deníku Mladá fronta Dnes.

Jaká je strategie Ecopressu pro letošní rok? Na co se primárně budete do konce roku soustředit?

Chceme se soustředit na stabilizaci společnosti a v krátkém době vlastníkovi, společnosti Mafra, představit rozvojový plán Ecopressu, tak aby se vrátil k ziskovosti. Zatím to vypadá – a dubnové a květnové výsledky – to potvrzují, že by měla být společnost schopná se vrátit na konci roku do černých čísel. I naše roční odhady, které si každý zodpovědný management dělá, nám dávají naději.

Majitelé určitě očekávají lepší ekonomické výsledky Ecopressu, který loni skončil ve ztrátě asi 30 mil. Kč. Co bylo hlavní příčinou této ztráty?

Společnost vykázala za účetní období roku 2013 ztrátový hospodářský výsledek ve výši 1,049 mil. EUR (cca 27 mil. Kč). Tento výsledek byl ovlivněn mimořádnými náklady 617 tis. EUR v souvislosti se započatou restrukturalizací společnosti. Proti předcházejícím roku tedy došlo k významnému zlepšení. Restrukturalizace bude z větší části dokončena v roce 2014, kdy také předpokládáme mírně kladný výsledek hospodaření.

Jaké kroky podniknete, abyste hospodaření vylepšil? Co teď bude následovat?

Prvním bodem je stabilizace inzertních příjmů, zjišťování potřeb klientů a potřeb Ecopressu tak, aby to dávalo pro obě strany smysl. Druhým krokem má být právě zmiňovaný rozvojový plán, kde musíme najít další možné zdroje příjmů. Na nákladové stránce se snažíme vylepšit hospodaření například i tím, že tisk Hospodárských novin přesuneme do tiskárny Mafraprint v Olomouci, budeme bedlivě sledovat výtěžnost jednotlivých odborných (B2B) titulů. Žádné plošné propouštění nepřipravujeme. Musíme se zkrátka chovat zodpovědně…

Slovenský reklamní trh se vyvíjí podobně jako český. Budete chtít proto víc vytěžit z prodeje obsahu titulů Ecopressu – ať už v jakékoliv podobě?

V nejbližší době se budeme snažit dále rozvíjet HN konto (prodej zpoplatněného obsahu) a věřím, že už na podzim připravíme další novinky na tomto poli. Opravdu na tom tvrdě pracujeme a i to je jeden z důvodů příchodu Ivana Hamšíka. Tyto kroky se budou pochopitelně připravovat v rámci úzké spolupráce s mateřskou skupinou, neboť Mafra je na poli digitálních médií jedním z nejsilnějších hračů v České republice.

Vlajkový titul Ecopressu, deník Hospodárske noviny, prošel přesně před rokem změnou podoby, která měla vést k posílení deníku u malých a středních podnikatelů. Splnila změna deníku účel, nebo plánujete ještě nějaké další úpravy novin?

Všechny mediatypy v současné době v celém světě procházejí neustálým vývojem a změnami, takže i Hospodárske noviny pod vedením šéfredaktora Petera Vavra budou pochopitelně procházet dalším vývojem, to je naprosto přirozené. Nový relaunch u Hospodárských novin neplánujeme, to spíše u odborného měsíčníku Stratégie. Ten za poslední rok neprošel dobrým vývojem a potřebuje něco jako nový začátek. Na tom jsme také začali pracovat.

Od poloviny letošního května zavedly HN kombinované předplatné a opustily společnou platformu pro prodej online obsahu Piano. Je to sice krátká doba, ale můžete už něco vyvozovat z reakcí čtenářů a především z toho, zda se o některý z nabízených typů předplatného zajímají?

Ano, podobně jako další vydavatelé na Slovensku, ani my jsme už neviděli další smysl zůstávat v systému Piana. Mohu říci, že za 14 dnů fungování máme už vyšší příjmy než za celý rok v Pianu. Samozřejmě nejde o žádné horibilní sumy.

Budou odborné tituly Ecopressu také začleněny do nové digitální strategie a objeví se např. ve společném prodeji s HN?

Odborné tituly už v nějaké formě začleněny jsou a tuto formu hodláme rozvíjet. Teď se zaměříme také na propagaci digitálních verzí titulů.

Jak se postavíte k dalším titulům Ecopressu? Je dlouhodobějším záměrem portfolio rozšiřovat, nebo naopak zužovat? Česká Economia se např. většiny svých odborných titulů zbavila...

To bude právě součást rozvojového plánu, který mateřské skupině předložíme v nejbližší době. Veškeré vycházející tituly pečlivě sledujeme.

Je vůbec reálné uvažovat o startu jakéhokoli nového tištěného titulu v rámci Ecopressu?

To musíme pečlivě propočítat, nechceme vylučovat nic, a to se týká i případných akvizic. To vše bude součástí plán, co s Ecopressem do budoucna.

Do jaké míry se na Ecopressu projevuje spřízněnost s dalšími deníky a médií skupiny Agrofert v Česku? Může dojít k většímu propojení s mediální skupinou Mafra – např. pokud jde o sdílení obsahu?

Ano, to se přímo nabízí a je to jedna z cest, kudy bychom se chtěli ubírat. Je jasné, že některé, zdůrazňuji některé, typy obsahů, je možné sdílet mezi Českou republikou a Slovenskem bez větších problémů.

Vladimír Mužík, generální ředitel, Ecopress

Do vedení slovenského vydavatelství Ecopress byl jmenován v dubnu 2014. Předtím krátce působil jako ředitel nových médií slovenské skupiny Joj. Od února 2012 do srpna 2013 byl ředitelem zpravodajství TV Nova. Do Novy přišel v červnu 2011 na post ředitele PR a komunikace. Má dlouholeté zkušenosti s tištěnými médii. Od podzimu 2006 do května 2011 řídil deník Blesk. Předtím působil čtyři a půl roku na Slovensku jako šéfredaktor deníku Nový čas. Společnost Ecopress je od loňského roku součástí mediálních aktivit skupiny Agrofert Andreje Babiše.