PNS má novou dozorčí radu, nevyplatí dividendy

úterý, 24. června 2014, 17:39 Tisk MediaGuru

Do dozorčí rady distribuční firmy PNS byli jmenováni zástupci nových akcionářů vydavatelských domů.

Dozorčí rada První novinové společnosti (PNS), největšího distributora tisku, má nové členy. V důsledku majetkových změn ve svých funkcích skončili Agnieszka Dolezych (bývalá Sanoma), Marek Dekan (bývalý Ringier) a Leonhard Steger (Mafra). Nově byli za členy dozorčí rady zvoleni Lucie Kočí za Astrosat Media a David Bregar za Czech News Center Holding. Předsedou dozorčí rady nadále zůstává Eckart Bollmann (Bauer), místopředsedou dozorčí rady Gunther Plank (VLP) a členem dozorčí rady Štěpán Košík (Mafra).

Valná hromada zároveň schválila výsledky hospodaření za rok 2013. Společnost dosáhla konsolidovaných výnosů 3,72 mld. Kč. Čistý obrat holdingu PNS poklesl o 11,3 %, tento meziroční pokles je oproti letům 2011 a 2012 nižší. Pokles obratu byl podle PNS očekávaný kvůli pokračujícímu trendu poklesu prodejů zboží, zejména elektronických médií (DVD nosičů). Navíc v roce 2013 nepokračovala spolupráce se společností Mediaservis, což způsobilo další výpadek tržeb oproti předchozímu roku.

Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním (EBIT) dosáhl 33,24 mil. Kč. Valná hromada rozhodla nevyplatit akcionářům dividendy, veškerý zisk (cca 42,5 mil. Kč) bude ponechán ve společnosti.

„Výraznějším poklesům v hospodářském výsledku se podařilo zabránit především díky pokračujícím ekonomickým, strukturálním a provozním opatřením, kterým se intenzivně věnujeme již řadu let,“ uvedl k výsledkům generální ředitel společnosti PNS Radomil Juda. Pozitivní efekty začaly podle něj přinášet i zahájené rozvojové projekty, jako je prodej doplňkového zboží nebo e-logistika. „Výraznou část meziročních úspor představovaly uskutečněné organizační změny. Díky všem těmto vlivům byl rok 2013 v celé historii společnosti nejvýraznější z hlediska meziročních úspor, které činily přes 100 mil. Kč,” komentoval generální ředitel PNS.

-mav-