Firmu jsme vždy řídili, jako by byla naše

úterý, 19. srpna 2014, 09:14 Tisk MediaGuru

Zájem o koupi společnosti jsme měli několikrát, říká ředitel Business Media CZ Tomáš Tkačík.

Novým majitelem odborného vydavatelství Business Media CZ se stala společnost Czech Media Investments, založená stávajícím managementem firmy - generálním ředitelem Tomášem Tkačíkem, finančním ředitelem Václavem Bednářem a výkonným ředitelem Hynkem Paťorkem. Důvody a motivy transakce vysvětluje generální ředitel Tomáš Tkačík.

Převezme nová společnost Czech Media Investments, kterou jste se svými kolegy z vedení založili, všechny aktivity stávající firmy Business Media CZ – všechny tituly, weby a i call centrum?

Ano, jde o kompletní převzetí. Czech Media Investments koupila stoprocentní podíl ve firmě Business Media CZ, a to včetně všech aktiv.

Přípravy na vznik společnosti probíhaly už v průběhu letošního jara. Kdy jste se definitivně rozhodli, že firmu odkoupíte a proč?

Czech Media Investments jsme založili v momentě, kdy jsme se s GMT Partners (přes Docu Group majitel Business Media – pozn. red.) dohodli na odkupu firmy. GMT se rozhodla prodat firmy mimo německy mluvící země – Německo, Švýcarsko a Rakousko. Přistoupila k prodeji skandinávských poboček a také svých firem v Česku a na Slovensku.

Usilovala společnost Docu Group o prodeji Business Media CZ už dříve?

Ano, ale teprve letos na jaře jsme se dohodli na přijatelných podmínkách.

Jak jste se s vlastníkem vyrovnali?

Nákup jsme financovali z vlastních zdrojů a úvěru od Unicredit Bank.

Urychlila váš záměr vydavatelství odkoupit situace z konce loňského roku, která se odehrála při koupi odborných titulů Economie – tedy, že se z rozhodnutí vlastníka prodej na poslední chvíli odložil?

Částečně ano. Bylo jasné, že stávající akcionáři už nechtějí do rozvoje firem v tomto regionu příliš investovat.

Některé vaše aktivity využívají zázemí Docu Group – například pro placenou internetovou databázi Istav.cz využíváte softwaru skupiny. Jak to bude do budoucna?

Bude to stejné, máme uzavřené licenční smlouvy s Docu Group na využití softwaru.

V předloňském roce a v roce 2011 vykázala Business Media ztrátu 9,6 mil. Kč, resp. 26 mil. Kč. Podařilo se v loňském roce hospodaření vyrovnat a můžete tedy do budoucna počítat s tím, že vaše výnosy z běžné činnosti pokryjí náklady?

Podstatné je, že jsme v posledních letech vždy vykázali kladný provozní zisk (EBITDA) a také růst obratu. Výnosy pokryjí nejen provozní náklady, ale i splátky úvěru včetně úroků.

Jak rizikový váš krok je?

Každý takový krok v sobě samozřejmě nese určité podnikatelské riziko. Nicméně po 20 letech vedení firmy ho dokážeme docela dobře odhadnout a zdá se nám přijatelné…

Co přesně bude po převodu firmy do rukou managementu následovat?

Nic zásadního. Firmu jsme vždy řídili, jako by byla naše. V tomto ohledu se pro nás nic nemění...

Máte stanovený nějaký plán rozvoje – vytipované oblasti a tituly, se kterými chcete pokračovat a které segmenty dále rozvíjet?

Pokračujeme v rozvíjení databázového byznysu, call centra a off-line i on-line magazínů na našich klíčových trzích. Plánujeme rovnoměrně investovat do všech tří těchto segmentů. Zásadní změny nejsou na pořadu dne.

Je reálné uvažovat v letošním roce z vaší strany o nějaké možné akvizici?

Proč ne, ale opravdu záleží na nabízeném projektu a podmínkách.

Zůstanete ve stávajícím sídle poblíž Smíchovského nádraží?

Ano, poměr kvality, ceny a polohy je téměř bezkonkurenční.

-mav-