Televizní stanice podle věku: koho volí diváci

čtvrtek, 21. srpna 2014, 10:43 TV MediaGuru

Preference diváků jsou ovlivněny i jejich věkem. Které stanice ve svém životním cyklu upřednostňují?

Věk českého televizního diváka se postupem let zvyšuje. Zatímco rating v mladších diváckých skupinách klesá, roste sledovanost ve věkových skupinách nad 55 let a nad 65 let. Ve srovnání s obdobím před deseti lety se průměrná sledovanost snížila u dětských diváků a i v cílové skupině 15-54.

Průměrný TV rating (%) v cílových skupinách, 2004, 2014

cílová skupina 2004 (rating %) 2014 (rating %)
4­-14 9 8,2
15-54 12,8 11,6
55+ 18,6 20,7
65+ 19 21,9

Zdroj: ATO-Mediaresearch, 1.1.-19.8. 2014, 1.1.-19.8. 2004

Mezi jednotlivými televizními stanice jsou rozdíly v cílových skupinách, které svým programem osloví. U dětských diváků 4-9 let je nejúspěšnější stanicí dětský kanál ČT:D, který má v této skupině jasně nejvyšší podíl na sledovanosti ze všech stanic (22 %). Úspěšné u dětí jsou také stanice Atmedia (ještě vyššího podílu dosahují u dětí 10-14), nadprůměrná je také stanice Smíchov díky svému pásmu Smíškové. TV Barrandov snížila oproti předešlým letům svůj podíl u dětí, přesto má díky pásmu Animáček u dětí 4-9 let mírně nadprůměrný podíl (6 %).

U starších dětí 10-14 let si vede nadprůměrně Prima Cool a už zmíněné stanice Atmedia. Rovněž diváci 15-24 oproti průměru volí Primu Cool, která je v této skupině druhou nejsilnější po hlavním kanálu skupiny Nova. Nadprůměrně si v této skupině vede i filmový Nova Cinema. Hlavní kanál Novy si udržuje nadprůměrný podíl na sledovanosti i v cílových skupinách 25-34 a 35-44 let. Ve skupinách diváků starších 55 let a 65 let mají oproti svému průměru vyšší podíly na sledovanosti kanály ČT1, ČT24 hlavní kanál skupiny Prima, TV Barrandov a Telka.

Z přehledu vyplývá, proč je pro skupinu Nova výhodná prodejní skupina 15-54 – oproti svým hlavním komerčním konkurentům v ní má nejvyšší podíl a viditelný náskok.

Podíl diváků (%) TV stanic v cílových skupinách

TV stanice_vek

Zdroj: ATO-Mediaresearch, 1.1.-30.6. 2014

-mav-