ČT :D nasazuje nové identy, animované dětmi

středa, 10. září 2014, 12:30 TV MediaGuru

Déčko zařazuje na své první narozeniny nové grafické identy. Vymyslely a animovaly je děti.

Ve středu 10. září nasazuje dětský kanál ČT :D do svého vysílání nové grafické identy. Na téma Duhový svět je u příležitosti prvních narozenin stanice vymyslely a animovaly děti ve věku 6 až 12 let. Tvůrčí prostor dostalo celkem čtrnáct dětí z animačního kroužku Sdružení Roztoč, které pracovaly pod vedením lektorky Anny Krtičkové. Z nápadů nejprve vznikaly drobné mini příběhy, ze kterých grafické oddělení ČT :D vytvořilo přesnější storyboardy, podle kterých děti příběhy animovaly.

„K jednotlivým nápadům jsme přistupovali velmi citlivě, tak abychom dětem koncept nezměnily, jen je jemně navedly na animaci, která bude ,jejich‘ a zároveň bude obrazově působivá a vhodná do televize,“ komentuje vznik dětských identů hlavní výtvarnice dětského kanálu ČT :D Niké Papadopulosová a dodává: „Děti animovaly různými technikami. Využily ploškové animace, klasické kreslené, ale i animaci s použitím materiálů např. modelíny, hraček, sirek, potravin apod.“

Hotové animace, fragmenty a pozadí od dětí zpracovávala grafička a animátorka Pavla Dudová, která jednotlivé komponenty složila, částečně dotvořila, barevně upravila, dočistila a na konec přidala logo ČT :D. Hudební podkres je z dílny hudebního skladatele Tadeáše Věrčáka a je remixem původní orchestrální hudby Déčka. Průběh tvorby identů mapuje microsite Děti Déčku.

Déčko děti zapojuje do tvorby již od své počátku. Děti se podílely na výběru názvu a loga stanice, samy také pojmenovaly maskota Déčka – Duháčka.  

Grafická podoba dětského kanálu byla letos oceněna na soutěži televizní kreativity PromaxDBA. Zlatou cenu si ČT :D vysloužila v kategorii on-air ilustrace za znělku, kterou vyrobilo studio Loom on the Moon. Ilustrace vytvořil Daniel Špaček, animaci Tomáš Holub a hudbu složil Tadeáš Věrčák.

-kch-