Na Twitteru jsou nejaktivnější menší strany

pátek, 05. září 2014, 14:32 Internet & Mobil, Marketing MediaGuru

Twitter získává v české politické komunikaci na důležitosti. Ukazuje analýza letošních eurovoleb.

Zatímco Facebook, který je nejrozšířenější sociální sítí v ČR, se od prezidentských voleb v roce 2013 stal etablovaným nástrojem domácích volebních kampaní, role Twitteru v politické komunikaci byla až do letošního roku poměrně marginální. Teprve květnové volby do Evropského parlamentu naznačily v tomto ohledu výraznější posun, jak ostatně potvrdila také předvolební „superdebata“ České televize, při níž volební lídři diskutovali s diváky prostřednictvím Twitteru. Jakou roli zastával Twitter v letošních eurovolbách, zkoumala skupina PolCoRe v rámci mezinárodního projektu koordinovaného výzkumníky z Univerzity v Aarhusu, Univerzity v Kodani a Univerzity v Ghentu. Sběr dat probíhal s využitím programu YourTwapperKeeper v období od 15. dubna do 31. května.

Na Twitteru bylo aktivních jen 5,6 % kandidátů

Nejvíce aktivních kandidátů do EP 2014 na Twitteru pocházelo z ODS, z níž alespoň jednou za monitorované období tweetovalo šest politiků. Po pěti aktivních kandidátech měla Strana zelených a TOP09. Souhrnný počet aktivních kandidátů byl 48, tedy jen 5,6 % z celkového počtu 848 kandidátů ve volbách do EP.

Počet aktivních kandidátů na Twitteru podle stranické příslušnosti

Počet aktivních kandidátů na Twitteru
Zdroj: PolCoRe

Pohledem na celkový počet tweetů vyprodukovaný aktivními kandidáty, se poměr mezi stranami výrazně liší. Jednoznačně nejaktivnějšími byli zástupci Strany svobodných občanů, kteří ve sledovaném období publikovali 2 888 tweetů, následovala Občanská konzervativní strana, reprezentována ovšem pouze jedním kandidátem, a Strana zelených.

Počet tweetů publikovaných aktivními politiky podle stranické příslušnosti

TAB1
Zdroj: PolCoRe

Nejaktivnějšími kandidáty: Pánek a Rybář z SSO

Kromě prostého počtu publikovaných tweetů analýza dále sledovala podíl „síťových tweetů“, podíl tweetů obsahujících alespoň jeden hashtag, počet obdržených zmínek (mentions) a počet followerů jednotlivých kandidátských účtů. Pojem „síťový tweet“ zahrnuje jakoukoli zmínku včetně odpovědí (reply) a retweetů, tedy jakýkoliv uživatelem vyprodukovaný tweet, který cíleně využívá síťový potenciál Twitteru v propojování uživatelů. Poměr mezi „síťovými tweety“ a celkovým počtem publikovaných tweetů zachycuje kvalitativní rozdíly ve využívání Twitteru jednotlivými politiky, může být pokládán za určitý indikátor „gramotnosti“ kandidátů ve vztahu k této komunikační technologii.

Nejaktivnějšími kandidáty na Twitteru byli ve sledovaném období Martin Pánek a Jiří Rybář za Stranu svobodných občanů. Martin Pánek nejenom publikoval 1 714 tweetů, v průměru zhruba 40 denně, ale zároveň obdržel nejvíce zmínek (1 213). Největší podíl síťových tweetů měl Eduard Hulicius z KDU-ČSL – 92 z jeho celkových 96 tweetů byly zmínky nebo retweety.

Hashtagy ve svých tweetech používal nejvíce Richard Falbr z ČSSD, 64 % jeho tweetů obsahovalo alespoň jeden hashtag. Největší počet followerů měl v době volební kampaně tehdejší předseda Strany zelených Ondřej Liška (4 412), na druhém místě byl Edvard Kožušník z ODS (1 935).

Nejaktivnější stranou: Strana zelených

Při pohledu na statistiku stranických účtů lze v prvé řadě konstatovat, že Twitter jako platformu pro volební komunikaci využila méně než polovina (16) z celkového počtu 38 stran, které se voleb zúčastnily. Z parlamentních stran chybí pouze stranický účet ANO 2011, což poněkud kontrastuje s faktem, že účet stranického lídra Andreje Babiše patří s více než 26 tisíci následovníky mezi nejvíce sledované účty na českém Twitteru. Sám Babiš nicméně v průběhu kampaně publikoval pouze 23 tweetů.

Stranické účty jsou do počtu odeslaných tweetů na prvních čtyřech místech velmi vyrovnané: Strana zelených (283), ČSSD (273), LES (269) a SSO (255). Poměr „síťových tweetů“ je nejvyšší u Strany zelených (91 %), absenci vykazují účty Věcí veřejných, KSČM, Koruny České a Občanské konzervativní strany. Není-li do analýzy zahrnuta strana Republika, která sice tweetovala pokaždé s hashtagem, ale celkově publikovala jen tři tweety, lze říci, že relativně nejčastěji používala hashtagy v komunikaci na stranickém Twitteru ČSSD (66 %).

V počtu obdržených zmínek byla na prvním místě SSO (1 858), což je ve shodě s velmi vysokou aktivitou jejích individuálních kandidátů; v pořadí druhá Strana zelených obdržela poloviční počet zmínek (913).

Aktivita stranických účtů na Twitteru

Zdroj: PolCoRe
Zdroj: PolCoRe

Přestože květnové evropské volby prokázaly obecně se zvyšující zájem českých politických stran a kandidátů o Twitter jako prostředek volební komunikace, jeho intenzita i konkrétní způsoby využití vykazovaly napříč stranami i mezi jednotlivými kandidáty znatelné rozdíly. Stejně jako v případě Facebooku, také na Twitteru byly celkově aktivnější spíše menší mimoparlamentní strany a jejich kandidáti, především SSO a Strana zelených. Překvapivá byla naopak absence Twitteru u kandidátů České pirátské strany. Příležitost oslovit voliče prostřednictvím Twitteru využily také zcela nové či okrajové subjekty jako např. LES či Vize 2014. Nízký poměr síťových tweetů a tweetů s hashtagem u řady kandidátů a stranických účtů (zejména KSČM) naopak naznačuje, že hlubší obeznámenost s možnostmi této sociální sítě pro efektivní síťovou komunikaci byla v průběhu kampaně k evropským volbám v dubnu a květnu 2014 omezena na relativně úzký okruh politických aktérů. Vzhledem ke kontinuálně se zvyšující penetraci Twitteru v české populaci bude proto zajímavé sledovat, zda již nadcházející senátní a komunální volby v říjnu 2014 přinesou v tomto směru nějaký další posun.

Autor textu: Jan Švelch & Václav Štětka ze skupiny PolCoRe