Slabý: Krok primátora je drsný, ale outdooru pomůže

pondělí, 29. září 2014, 11:00 Outdoor Kateřina Straková

Na pražských stavebních předpisech tratíme taky, říká generální ředitel JCDecaux Pavel Slabý.

V současné době probíhá kampaň Okradená Praha, která útočí jednak na nové Pražské stavební předpisy, jednak na Vaši společnost JCDecaux, Městský mobiliář. Koncem srpna jste komunikovali, že proti ní podniknete právní kroky. Už se tomu tak stalo?

Nakonec jsme se rozhodli, že proti tomu právně postupovat ani nebudeme. Ta kampaň je natolik lživá, že nemá cenu utrácet za právní spor peníze. Samozřejmě, že vše bedlivě sledujeme, necháváme si vypracovat právní analýzy, abychom byli k případnému právnímu sporu dobře připraveni, ale v této chvíli jsme se rozhodli nezasahovat. A vývoj situace nám dává za pravdu, firma BigBoard se svým chováním dostává do stále větších problémů. Kampaní vystupuje hlavně proti Hudečkovi a myslím, že je totální hloupost útočit kvůli tomu proti nám.

Kampaň na Vás útočí zejména kvůli Vaší smlouvě na městský mobiliář, která Vám zajišťuje exkluzivitu na malé reklamní plochy…

Na městský mobiliář jsme před 20 lety řádně vyhráli výběrové řízení. Zajišťujeme ho ostatně v 1 500 městech po celém světě a jedná se o naprosto běžnou záležitost. Je zajímavé, že smlouvu BigBoard napadá až dnes, i když o ní ví celou tu dobu. Je vidět, že dříve to Fuxovi (Richard Fuxa, šéf skupiny BigBoard, pozn. red.) nevadilo. V dobách, kdy vládl za pomoci primátora Béma, Janouška a Ďurici, si v Praze mohl de facto dělat, co chtěl, ale nyní, kdy jeho politická moc ustupuje, se vzteká, a využívá k tomu způsoby nekalé soutěže.

BigBoard kampaní také reaguje na nově přijaté Pražské stavební předpisy, které omezují reklamní plochu v Praze na 6m2. Jak se na tyto předpisy díváte Vy?

BigBoard nás napadá za to, že jsme nové stavební předpisy nějakým způsobem ovlivňovali. Ale i my na nich přece značně tratíme. V rámci smlouvy na městský mobiliář máme exkluzivitu od 1 do 9 m2, nové předpisy nám z toho ubírají 3m2. Navíc nám zabraňují vystavět určitou část mobiliáře, tzn. že podle nové vyhlášky budeme povinni stavět do formátu 6m2, ale podle smlouvy budeme platit, jako kdybychom stavěli velké plochy. Kromě toho ztratíme do pěti let 50 % našich velkých formátů. Navíc za sedm let nám končí smlouva na městský mobiliář a nikde není psáno, že nové výběrové řízení vyhrajeme. Pokud ho prohrajeme, z nových předpisů nebudeme profitovat vůbec. Stačí se přece jen trochu zamyslet.

Nechápu, proč Fuxa tvrdí, že přijde o miliardu, vždyť velké formáty s platným stavebním povolením bude provozovat ještě pět let, a až povolení přestane platit, tak až potom je bude muset sundat. Čištění venkovní reklamy se děje po celém světě – São Paulo zakázalo veškerou reklamu ze dne na den, Paříž omezila formát z 12 m2 na 8 m2. Trendem je města vizuálně vyčistit, zakázat v centrech velké plochy a nechat je jen na periferii. S tím jsme ale v naší skupině počítali, proto jsme také neměli zájem o firmy, do kterých investoval Fuxa. Měl přece počítat s rizikem, že jednou bude muset velké plochy sundat, a je jedno, jestli za pět nebo deset let.

Navíc o stávajícím návrhu předpisů se budeme dále bavit. Současná podoba je nedodělaná, což si uvědomuje i radnice. Proto nedávno založila komisi pro reklamu, která je bude dál i v konzultaci s firmami projednávat.

A vy jste byli komisí ke konzultaci přizváni?

Ano, už jsem dostal dopis s tím, že radnice o reklamě v Praze zahajuje jednání. Pokud předpisy vstoupí v říjnu v platnost, tak se bude jednat dál, udělají se k nim dodatky.

Souhlasíte s návrhem mnoha zastupitelů na odložení účinnosti předpisů do roku 2016?

Ne, myslím si, že je dobře, že se nic neodsouvá a že se konečně něco děje. Současný krok primátora je drsný, ale byl potřeba. Jak jsem řekl, nyní se bude dále diskutovat kompromisní řešení.

A co říkáte na názor BigBoardu, že za novými stavebními předpisy stojí zejména developerské zájmy?

K tomu se nechci vyjadřovat, protože nejsem developer. Podle mě nebylo úplně šťastné řešit reklamu dohromady s developerským řešením města, mělo se to udělat zvlášť, ale už se tak stalo. Můj problém je v současné chvíli můj byznys a musím se snažit o minimalizaci vlastní ztráty. Ztráta bude i tak velká, ale outdoorovému trhu to pomůže. Dnes je přebillboardováno, a ceny jsou proto směšně nízko. Čím méně bude billboardů, tím budou plochy kvalitnější a ceny se zvýší. Je mnohem výhodnější vydělávat více na menším počtu billboardů, než udržovat velkou síť a vydělávat málo.

Jak budete nadále postupovat v souvislosti s Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy IPR, který upozorňuje na některé nevhodné prvky městského mobiliáře?

V rámci městského mobiliáře jsme postavili prvky tam, kde si to město přálo. Podle nových pravidel by například některé plochy neměly být kolmo vozovce, ale to je otázka diskuse. Chceme radnici vysvětlit, co náš byznys obnáší, ukázat příklady ze světa. Jsme pro dialog, určitě na primátora nepůjdeme s kudlou v ruce.

Co říkáte na to, že magistrát údajně zvažuje vypovězení smlouvy na městský mobiliář? Lze z Vašeho pohledu vůbec smlouvu vypovědět? A pokud by se tak stalo, jak byste reagovali?

Nejsem si vědom, že by někdo něco zvažoval. Podle nás smlouva ani vypovědět nejde. Kdyby to šlo, už se to těm, kteří se o to pokoušejí dvacet let, podařilo. Navíc si myslím, že to ani není v zájmu města, my nejsme škodná. Městu zajišťujeme službu, stavíme autobusové zastávky, záchodky, koše, které vysypáváme na vlastní náklady, a za to si do našich prvků vkládáme reklamní bloky, abychom vše mohli zaplatit.

Tento týden se rozpadla Asociace venkovní reklamy. Jak se díváte na situaci, že český outdoorový trh přišel o asociaci zastupující celý trh?

Rozpad AVR byl čirý záměr BigBoardu. Fuxa nejprve vyrukoval s kampaní, obvinil nás z porušení kodexu asociace, a potom navrhl naše vyloučení. Proti tomu jsme se postavili, protože si nejsme vědomi, že bychom kodex nějakým způsobem porušili. Následně tedy navrhl rozpuštění asociace a s tím my souhlasíme. Osobně nechci být už s BigBoardem nikdy ztotožňován.

Porušení kodexu z Vaší strany údajně spočívalo v připomínkování nových předpisů, kdy jste s nimi souhlasili…

My jsme se k novým předpisům v únoru vyjádřili jako asociace a pak každý zvlášť dopisem magistrátu, v němž jako JCDecaux říkáme, že souhlasíme s pročištěním města, protože stávající situace je neúnosná. Nepřijde mi, že bychom tím jakkoliv porušili kodex asociace. Vyjádřili jsme jen svůj názor, a já si stojím za tím, že je to dobrý názor.

Nemůže současná eskalace napětí poškodit celý trh venkovní reklamy?

Myslím, že nejvíce outdoorový trh poškozuje BigBoard. To, co tady nyní provádějí, udělalo z naší profese neskutečnou špínu. Teď je potřeba dát se do práce, vyjednávat s městem, založit novou asociaci.

Uvažujete tedy o založení nové asociace?

Ano, plánujeme to velmi brzy. Chceme založit asociaci, do níž bude mít vstup jakákoliv firma, která pracuje ve venkovní reklamě. Nebude to tedy jen sdružení společností jedné skupiny. Navíc bychom chtěli, aby asociace fungovala na demokratických principech, tedy aby jí neovládal jeden jediný subjekt. Bude to zastoupení profese jako takové.

Rovněž je zde relativně nová Asociace měření venkovní reklamy, která finalizuje první vlnu měření. Nebojíte se, že budete v znevýhodněné pozici, když nebudete rovněž nabízet zadavatelům reklamy údaje o výkonu jednotlivých ploch?

My obdobné měření nepotřebujeme. Jednak je naše billboardová aktivita okrajová, jednak jsme schopni naše plochy v městském mobiliáři dobře sledovat díky údajům o mobilitě lidí v městské dopravě. Přesně víme, kde a kolik lidí se pohybuje a jsou vystaveni našim plochám.