Televizní reklama podle hrubých údajů stále roste

středa, 17. září 2014, 14:24 Internet & Mobil, Tisk, TV MediaGuru

Ve srovnání s prvním pololetím se ale nárůst investic do televizní reklamy zpomalil.

Investice do televizní reklamy podle hrubých údajů monitoringu společnosti Admopshere stále rostou, v srpnu dosáhly meziročního nárůstu na úrovni 9 %. Ve srovnání s loňskými srpnovými výdaji, resp. s vývojem v prvním pololetí 2014, se ale investice do TV reklamy vyrovnávají. V letošním srpnu byly hrubé mediální investice o necelých 140 mil. Kč vyšší než v loňském srpnu.

Vedle televizních investic vykazují v meziročním srovnání v letošním srpnu příznivý vývoj i rádiová reklama a internetová (display) reklama. Naopak mírně poklesy registruje monitoring u tisku a outdoorové reklamy.

Hrubé výdaje do reklamy v médiích, srpen 2014

Investice_vydaje

Zdroj: Admosphere, (monitoring internetu zdroj: SPIR-Mediaresearch, ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-Mediaresearch)

* Internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring

-mav-