Elektronické verze nestačí vyrovnat poklesy deníků

úterý, 07. října 2014, 11:54 Tisk MediaGuru

Tuzemské deníky nenavázaly v srpnu na příznivější červencové výsledky prodaného nákladu.

Souhrnný prodaný náklad tuzemských deníků dosáhl v letošním srpnu 851 tisíc výtisků, což bylo o 1,4 % méně než v předcházejícím červencovém měsíci a o téměř 9 % méně než v loňském srpnu. Deníkům se tak v druhém prázdninovém měsíci nepodařilo navázat na předchozí výsledky, kdy částečně pokles celkového prodaného nákladu zmírňovaly.

Ve srovnání s červencem si dobře vedly regionální deníky Deník (Vltava-Labe-Press), kterým se oproti červenci podařilo zvýšit prodaný náklad o více než 1 %, a Hospodářským novinám (Economia), které prodaly o téměř 1 % více výtisků než v červenci.

Prodaný náklad deníků (ks), VIII/2014, změna v %

deniky_srpen

Zdroj: ABC ČR

V meziročním srovnání jsou celkové prodané náklady deníků nižší u všech titulů s výjimkou Lidových novin. O nárůst LN se ale zasloužily především elektronické verze deníku (meziroční nárůst o 5,5 tis. kusů).

Z meziročního srovnání pultového prodeje a předplatného vyplývá, že se žádnému deníku nepodařilo ani jeden z těchto tradičních prodejních kanálů ve srovnání s loňským srpnem posílit.

Pultový prodej a předplatné deníků (ks), VIII/2014 vs. VIII/2013

deniky_srpen_detail

Zdroj: ABC ČR

V meziročním srovnání se dokonce snížil i tzv. ostatní prodej (prodej za sníženou cenu), jediným rostoucím kanálem jsou tak elektronické verze. U těch je ale otázkou, nakolik jsou cíleně zakoupeny ze strany uživatele, nebo zda jsou součástí marketingové spolupráce s výrobci elektronických zařízení. Elektronických verzí deníků se podle auditu ABC ČR letos v srpnu prodalo třikrát více než loni v srpnu. Toto zvýšení ale přesto nestačí kompenzovat snížení prodeje v předplatném a v pultovém prodeji.

-mav-