Reklamu v časopisech zaznamená 60 % čtenářů

středa, 22. října 2014, 11:07 Tisk MediaGuru

Výzkum StarchMetrix zveřejnil roční výsledky výzkumu reklamy v českých magazínech.

Reklamu v tuzemských časopisech v průměru zaznamená 60 % čtenářů, zjistil výzkum StarchMetrix, který pro Unii vydavatelů zajišťuje agentura GfK Czech. Na prezentaci ročních výsledků výzkumu to uvedl Jiří Nosek z GfK Czech.

Z čtenářů, kteří tiskovou reklamu zaznamenali, podle výzkumu 85 % dokázalo identifikovat inzerovanou značku a více než polovina si v inzerátu přečetla většinu jeho textu, 87 % pak alespoň část textu. Výzkum mj. popřel mýtus první třetiny časopisu, když ukázal, že efektivita inzerce umístěná v první, druhé i třetí třetině časopisu je srovnatelná. Z jednotlivých formátů tiskové reklamy skóruje nejlépe vnitřní přední obálka (reach 72 %) a zadní obálka (rovněž 72 %), následují vnitřní zadní obálka (66 %) a celostrana (62 %).

V rámci výzkumu byly testovány inzertní kampaně publikované v 76 časopisech. Deset titulů bylo zařazeno do výzkumu celoročně a ostatní na dobu jednoho čtvrtletí. Dotazováno bylo více než 17 tisíc respondentů.

Výzkum StarchMetrix nabízí mediálním agenturám a zadavatelům inzerce podrobná data o dopadu tiskové inzerce – měří například účinnost konkrétních inzerátů v jednotlivých žánrových skupinách časopisů, zjišťuje dopad umístění inzerátu v rámci časopisu, jeho velikosti, zajímá se o dopad inzerátu na chování čtenářů či o sociodemografii čtenářů. Dokáže zjistit, jaký inzerát působí lépe na vybrané cílové skupiny čtenářů.

Realizátoři výzkumu nevylučují, že výzkum rozšíří i na deníkové tituly.

Výzkum StarchMetrix realizovala v období od září 2013 do srpna 2013 pro Sekci časopisů Unie vydavatelů agentura GfK Czech. Výzkum má mediálním agenturám a klientům poskytnout data, na jejichž základě mohou vyhodnocovat efektivitu a ROI (návratnost investic) tiskové reklamy.

Podrobné výsledky výzkumu zde: PREZENTACE SOUHRNNÝCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU STARCHMETRIX

-mav-