Televize apelují na stát, aby nedopustil konec terestriky

čtvrtek, 09. října 2014, 16:33 TV MediaGuru

Zástupci všech tuzemských televizí vyjádřili obavy z možného konce terestrického vysílání.

Obavy, že odebrání kmitočtů pro broadbandový přenos může ohrozit další rozvoj digitálního terestrického vysílání (DVB-T), vyjádřili na čtvrtečním semináři zástupci největších televizních stanic: generální ředitel České televize Petr Dvořák, generální ředitel TV Prima Marek Singer a technický ředitel CET 21 Josef Uher. „Máme obavy z řízeného útlumu bezplatného digitálního vysílání,“ řekl na půdě Poslanecké sněmovny Petr Dvořák.

Semináře se však neúčastnilo velké množství politických zástupců. Petra Smolíková z Ministerstva kultury vyjádřila připravenost ministerstva pracovat na změně mediálních zákonů, které ale musí předcházet politické rozhodnutí na úrovni vlády ČR, jakým způsobem bude využito kmitočtů pro terestrické vysílání, uvedla. Materiál pro rozhodnutí vlády o dalším rozvoji pozemního vysílání v Česku předloží společně ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo kultury, které bude mít případné legislativní změny na starosti, do června 2015.

Zástupci televizního trhu považují za důležité připravit migraci přechodu ze standardu DVB-T na DVB-T2. „Přechod na DVB-T2 je politickým rozhodnutím nejen na národní úrovni, ale na úrovni celé Evropské unie," zmínil Dvořák, který připomněl, že prostor pro terestrické digitální vysílání se postupem let snižuje. Obává se rovněž toho, že v případě nečinnosti státu v oblasti správy kmitočtového spektra dojde k zániku bezplatného vysílání, které bude nahrazeno placenými službami, což má podle Dvořáka nahrávat komerčním vysílatelům.

Utlumení digitální bezplatné platformy se obává také Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima. „Pokud bude spektrum pro DVB-T omezeno, dojde k utlumení této platformy a komerční televize si začnou hledat jiné platformy. Současná terestrická platforma nemá šanci za deset let obstát, potřebujeme rychlé rozhodnutí,“ uvedl s tím, že Prima nebude moci v takovém případě spustit dva tematické kanály, které má připravené, a celkově dojde k omezení programové nabídky. Spuštění nových kanálů by mohl podle Singera umožnit přechod na DVB-T2.

Josef Uher z CET 21 ale naznačil, že komerční televize nebudou chtít financovat přechod z DVB-T na DVB-T2. „Odebrání 30 % kmitočtů by ohrozilo terestrické vysílání. Přechod nelze udělat bez pečlivě připravené migrace na DVB-T2. Je potřeba najít jiný model financování přechodu na DVB-T2,“ řekl s tím, že přechod na DVB-T údajně financovaly komerční televize.

Terestrická platforma je v Česku nejrozšířenějším zdrojem příjmu televizního vysílání. Podle průzkumu v současnosti využívá pozemní vysílání 56 % diváků a dalších osm procent v kombinaci s další platformou.

-mav-