Český rozhlas porušil vulgarismy zákon a kodex

středa, 26. listopadu 2014, 15:39 Rádio MediaGuru

Rada ČRo se vyjádřila k pořadu Hovory z Lán, ve kterém prezident použil vulgární výroky.

Český rozhlas porušil odvysíláním vulgarismů v pořadu Hovory z Lán Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a Kodex Českého rozhlasu. Konstatovala to Rada ČRo, která se vysíláním, v němž prezident Miloš Zeman opakovaně použil vulgárních výroků, zabývala.

Podle předsedy Rady ČRo Michala Stehlíka musí radní jednat podle kodexu. „Je jedno, že jde o hlavu státu, jde o náš názor a dodržování pravidel do budoucna," zmínil. Také další radní zmiňovali především dopady na budoucí podobu vysílání. Uvědomují si, že tato situace je mimořádná. „Chceme se naším usnesením spíš obrátit k dalším vysíláním tohoto typu," uvedl místopředseda Rady Jiří Vejvoda. Také místopředseda Petr Šafařík řekl, že usnesení platí obecně pro všechny pořady a že řada lidí se vyjadřuje vulgárně. „Věřím, že všechno špatné je k něčemu dobré a budu doufat, že kauza bude mít kultivující rozměr," řekl.

„Tato situace se nedala předvídat, vypnout prezidenta nešlo, je to persona," uvedl generální ředitel ČRo Peter Duhan (na fotografii). Naznačil přitom, že pokud by se situace měla znovu opakovat, bude rozhlas jednat nekompromisně. „Pokud by se situace opakovala, je rozhlas připraven reagovat velmi razantně," řekl. Příprava na vysílání pořadu Hovory z Lán probíhala podle Duhana standardně, před zahájením přímého přenosu nic nesignalizovalo, že by mělo k něčemu dojít. „Moderátor reagoval decentně, vedení Českého rozhlasu udělalo vše pro to, aby ČRo minimalizoval dopady na Kodex Českého rozhlasu," popsal. Dodal, že Český rozhlas chce pokračovat ve vysílání pořadu nikoli kvůli Miloši Zemanovi, ale kvůli úřadu prezidenta republiky.

Radní konstatovali, že Český rozhlas porušil Kodex ČRo ve věci živého vysílání. Ten mj. konstatuje, že Český rozhlas může osobě, která vystupuje vulgárně, odebrat slovo.

Kvůli vulgaritám v pořadu Hovory z Lán vydala už dříve  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) upozornění Českému rozhlasu na porušení zákona. Rada ČRo se k tomuto konstatování ve středu svým usnesením připojila.

Kodex Českého rozhlasu, Hlava III, čl. 22 Živé vysílání

22.1 Český rozhlas musí věnovat náležitou pozornost přípravě živého vysílání, neboť při něm může dojít k událostem, které nelze předem naplánovat. Průvodce (moderátor) živého vysílání si musí udržet přehled nad situací a být připraven reagovat na neplánované skutečnosti. Český rozhlas věnuje zvýšenou pozornost účastníkům živého vysílání-neprofesionálům. 22.2 Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků. 22.3 Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. ji odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.

-mav-