Provizi ruší i Radiohouse. Představil kompletní tým

čtvrtek, 27. listopadu 2014, 08:17 Rádio MediaGuru

Ve vedení Radiohouse jsou zástupci MMS i RRM. Top management má šest členů.

Nově vzniklé spojení na rádiovém trhu pod značkou Radiohouse, v rámci kterého se spojují stávající zastupitelství Media Marketing Services (MMS, skupina Media Bohemia) a Regie Radio Music (RRM, skupina Lagardere Active ČR), představilo kompletní tým pro prodej a podporu rádiové reklamy od roku 2015. Zároveň se od nového roku rovněž rozhodlo zrušit agenturní provizi.

Jak už jsme dříve informovali, ředitelem společnosti Radiohouse je Michal Beran. Za národní prodej bude zodpovědný Karel Friml (dosud MMS) a za regionální prodej Josef Křivánek (dosud MMS). Podporu prodeje bude mít na starosti Milan Kalouš (RRM), rozvoj prodeje Martin Nováček (RRM). Za projekty zodpovídá Zdeněk Kůs (MMS).

Obchodní politika Radiohouse pro rok 2015 nepočítá s 15% agenturní provizí. Radiohouse ale od 1. ledna 2015 snižuje oproti letošnímu roku základní CPT o 15 % tak, aby zrušení agenturní provize kompenzoval. Základní CPT hlavního produktu Radiohouse total se pohybuje na úrovni 59 Kč.

Radiohouse total obsahuje všechna rádia spojených skupin, tedy dvě celoplošné stanice (Frekvence 1, Evropa 2) a 55 regionálních stanic (mezi nimi mj. síť Hit rádií, Fajn rádií, rádií Blaník, Rock rádií či rádia City). Denně osloví 3,5 mil. posluchačů, jedním spotem zasáhne až milion posluchačů. Další hlavní produkty pro obchodování od roku 2015 jsou Radiohouse Výběr, který garantuje podíl na trhu ve výši 33 % a sestavuje skladbu rádií v balíčku podle cílových skupin zadavatele (denní zásah 2,5 mil. posluchačů), a Radiohouse Region, složený z předem vybraných regionálních stanic (denní zásah 1,9 mil. posluchačů).

Radiohouse bude mít na rádiovém trhu v příštím roce většinový podíl (52,8 %). Hlavní komerční konkurencí bude uskupení Radio United Services, které zastupuje Rádio Impuls a regionální rádia patřící skupině GES (tj. zejména síť rádií Kiss, Country rádio, Rádio 1, Rádio Beat, Signál a Spin).

Projekce podílů (%) rádiových skupin od ledna 2015

projekce podílů

Zdroj: Radio projekt, 1.4.-30.9. 2014, SKMO, STEM/MARK, Median

-mav-