Radiohouse má masový produkt, vyrovná se TV

středa, 05. listopadu 2014, 08:54 Rádio Martina Vojtěchovská

MMS a RRM daly dohromady produkt, který rádiový trh nepamatuje, říká Michal Beran.

Media Bohemia a Lagradere založily společnou firmu Radiouhouse. Jak bude vypadat její řízení, struktura a zodpovědnost jednotlivých členů?

Obecně lze říci, že struktura Radiohouse nebude pro klienty znamenat zásadní změnu, protože nadále se o jejich značky budou starat stejné týmy jako dosud. Jedinou změnou bude posílení týmu pro spolupráci s reklamními agenturami a určité přerozdělení práce uvnitř celého týmu. Vyústit by to mělo v lepší servis, který klientům nabídneme. Celková struktura Radiohouse bude velmi jednoduchá. Ředitel bude mít k dispozici úzký tým několika manažerů zodpovědných za národní agenturní prodej, další manažeři budou zodpovídat za klíčové klienty, za regionální prodej a další za marketingovou podporu, back office a speciální operace. Část služeb bude outsourcovaná do mateřských struktur Lagardere Active ČR a Media Bohemia.

Radiohouse je teď složený ze dvou velkých obchodních týmů. Nabízí se myšlenka, zda si toto spojení týmů vyžádá odchod některých lidí.

Lidé, kteří pro obě společnosti pracují, jsou velmi zkušení odborníci a většinou jde o zaměstnance, kteří jsou s oběma společnostmi spjati dlouhodobě. Bylo by nám líto, kdyby měli odejít. Náš nový produkt je velmi silný, jejich schopnosti budeme potřebovat využít naplno. Celkem se bavíme až o 300 lidech, kteří pro Radiohouse budou pracovat.

Podstatná otázka je, jak se pro rok 2015 promění obchodní produkty, které spojením MMS a RRM vzniknou. Jaký produkt např. nahradí Trio, ve kterém dosud bylo s rádii Evropa 2 a Frekvence 1 i Rádio Impuls, ale které odchází ke konkurenci?

Je nám jasné, že klienti budou vyžadovat produkty podobně silné. Naší novou vlajkovou lodí je produkt Radiohouse Total, obsahující všechna rádia obou skupin. To je produkt, který na českém rádiovém trhu dosud nebyl. Jeho prostřednictvím lze jedním spotem oslovit jeden milion posluchačů. Týdně potom představuje zásah tří čtvrtin všech posluchačů. Myslíme si, že takový produkt bude velké klienty zajímat, protože může být primární a možná i jedinou volbou pro jejich rozhlasovou reklamu.

Další produkty nazýváme Radiohouse Výběr. Vycházejí z toho, na co byli klienti zvyklí. V rámci těchto produktů, které jsou stavěny na garantovaném podílu 33 % (podobně jako stávající Trio RRM nebo MMS Výběr – pozn. red.), budeme klientům vytvářet jejich složení na míru podle cílových skupin. Možností, jak takový výběr sestavit, je celá řada.

Když to tedy srovnáváme se současným stavem, tak např. produkt MMS Total a ostatní stávající zmizí a budou nahrazeny „jen“ produkty Radiohouse Total a Radiohouse Výběr?

Ano. Pro zadavatele to bude jednodušší a snadnější, nabídka je velmi přehledná. Sjednocujeme např. i stopážová a časová pásma tak, abychom to plánovačům co nejvíce usnadnili. Například zadavatelé, kteří využívali kvůli své kreativitě delší stopáže než 30 vteřin, nyní budou cenově zvýhodněni. V minulosti tomu bylo naopak zejména kvůli technickým obtížím s pevnou délkou reklamního breaku u některých stanic.

Očekáváte, že se s novým produktem Radiohouse Total výrazněji utkáte o televizní rozpočty zadavatelů?

Ano, je to produkt, který může zvýšit reach kampaně, zvýšit frekvenci zásahu i CPP kampaně výrazně zlevnit. Se správně zvoleným mediamixem a kreativitou pak může TV kampaň i zcela nahradit.

Jak bude vyřešena nabídka v oblasti speciálních operací?

Týmy speciálních operací rádií Lagardere a těch zastupovaných MMS se spojí. V minulosti byla třeba jen těžko představitelná jednotná soutěž na Evropě 2 a Fajn rádiu, či kombinace společného seriálu rubrik na rádiu Blaník a Frekvence 1. Teď to bude možné z jednoho týmu a ideálně na jednom mediaplánu. K tomu lze přidat i podporu eventové agentury Lagardere No-Limits pro jakoukoli akci Radiohouse či zapojení regionálních promo týmů rádií.

Souhrnný podíl Radiohouse na rádiovém trhu překročí 50 %. Do celku jsou ale započítána i rádia Českého rozhlasu, která jsou pro reklamní vysílání limitována. Na komerčním trhu je tak podíl Radiohouse ještě vyšší. Kolik procent z celkového objemu rádiové reklamy stáhnete pod sebe?

Pro nás není úplně důležité, jestli objem bude ve výsledku 80 % či více. Náš cíl je povznést rádio jako mediatyp. Rádio je momentálně na místě, které mu podle mého názoru nepřísluší. Naším cílem je posunout, aby si z celkového koláče mediálních investic rádio jako celek ukouslo větší díl.

Lze říci z hlediska výkonu na národním a regionálním trhu, která část bude hrát větší roli?

Ve výsledku to asi není podstatné. Nejde upozadit nebo vyzdvihnout jednu nebo druhou část, protože obě jsou stejně důležité.

Jak se nové obchodní produkty promítnou do ceny v příštím roce?

Z pohledu CPT nedochází ke zvýšení cen. Průměrná hodnota CPT u nejsilnějšího produktu se bude pohybovat na úrovni 60 Kč jako v letošním roce, v některých případech může být i nižší. Rovněž podmínky, které klienti uzavírali, se příliš nezmění. Budou dostávat to, na co byli zvyklí.

Budou mít klienti s dlouhodobějšími závazky jistotu, že se za rok spojení MMS a RRM nerozpadne?

Radiohouse nevznikl mávnutím kouzelného proutku. Vzniká po zralém uvážení obou jednatelů, kde vize není rozhodně jen na rok.

Bude záměrem Radiohouse jen společný postup na trhu rádiové reklamy, nebo uvažujete i o dalších aktivitách?

První krok je jasný: společně prodávat rádiovou reklamu. Není ale tajemstvím, že obě skupiny mají silnou internetovou část a eventovou část. Pokud budou mít klienti zájem, budou mít i možnost kombinace s našimi online rádii a hudebními službami jako je Youradio. Radiohouse se opírá o tři pilíře: za prvé, být nejlepším zastupitelstvím pro rádia v republice, a pomáhat jim k růstu. Za druhé budeme ti, kteří rozumí svým posluchačům a v rámci mediálních investic našich klientů je dokážeme aktivovat lépe než naše mediální konkurence. Za třetí budeme ti, kteří rozvíjí potenciál rozhlasového trhu.

Český mediální trh se i v rovině obchodní značně mění, nákupní síla se koncentruje pod několik subjektů. Neuvažujete o tom, že byste prodávali i jiná média než ta, která vám patří?

To je spíš otázka na jednatele. Podle mého názoru, pokud by jiná média zařazením do našeho portfolia měla dávat smysl, tak proč ne. Chceme se profilovat jako otevřené zastupitelství pro všechna rádia v ČR a jiná rádia apriori neodmítáme. S jinými mediatypy budeme spolupracovat tak, aby to bylo výhodné pro klienty a abychom netříštili naší expertízu pro rádio.

Rádia ve svých posledních predikcích naznačovala lepšící se trend reklamních investic. Jak odhadujete vývoj v rádiové reklamě v příštím roce?

Jsem optimista a věřím, že můžeme očekávat růst do 5 %.

Zmínil jste, že záměrem Radiohouse je celkově přispět k růstu investic do rádia. Je reálné si představit, že budete na případných projektech, ze kterých by mohl profitovat celý rádiový trh, pracovat společně s konkurencí?

Rozhodně to bude mojí snahou. Pokud chceme, aby se rádio někam posunulo, musí mít na tom zájem všichni. Zadavatelé reklamy nerozlišují tolik mezi rádiem či ostatními mediatypy, ale rozhodují se podle očekávaného efektu svojí mediální investice. Rádio umí samo či v synergii s ostatními mediatypy zajistit mnohem větší efekty, než se obecně soudí. Jeho 7% podíl na celkových mediálních investicích je s ohledem na efektivitu rádia, prokázanou např. studiemi RAB, značně podhodnocený. Rádiu jen prospěje, když se k desítkám miliónů korun, co v minulosti na podporu rádia investovaly MMS a RRM, přidají prostředky další.

Michal Beran, ředitel Radiohouse

Do září 2014 působil téměř dva roky jako ředitel zastupitelství Media Club a jako obchodní ředitel televize Prima. Před svým působením v Media Clubu strávil 16 let na různých obchodních pozicích ve skupině Lagardére Active CZ, kterou opouštěl z pozice ředitele mediazastupitelství RRM.