Nejsilnější nabídkou v rádiích bude Radiohouse total

středa, 17. prosince 2014, 12:18 Rádio MediaGuru

Srovnali jsme dosah nových produktů pro rádiovou reklamu v roce 2015.

Trh s rádiovou reklamou se příští rok ve srovnání s letošním rokem zásadně změní. Vlastnické změny na mediálním trhu a přesuny v rámci zastupovaných rádiích vyústily v nové rozložení sil. Odchod Rádia Impuls (vlastní Andrej Babiš) od stávajícího zastupitelství Regie Radio Music ke skupině podnikatele Ivana Zacha Radio United Services přiměl k reakci v současnosti nejsilnější hráče na trhu rádiové reklamy – společnosti Media Marketing Services a Regie Radio Music. Dohromady založily firmu Radiohouse a připravily nové produkty.

Produkt Radiohouse total, se kterým Radiohouse přichází, bude mít v roce 2015 nejvyšší zásah na trhu rádiové reklamy. Radiohouse total v sobě sdružuje všechny stanice dosud konkurenčních zastupitelství MMS a RRM (bez Rádia Impuls) a na komerčním rádiovém trhu mu podle aktuálních dat výzkumu Radio projekt náleží 53% podíl.

Radiohouse total v sobě zahrnuje dvě celoplošné stanice (Evropa 2, Frekvence 1), 55 regionálních rádií (např. Hit rádia, Fajn rádia, Rádio Blaník či City) a dalších 30 internetových rádií. Průměrná poslechovost rádií tohoto produktu představuje téměř 3,5 mil. posluchačů denně a 5,4 mil. posluchačů týdně. Radiohouse total osloví cca 70 % všech posluchačů. Cena za oslovení tisíce posluchačů (CPT) je v případě kompletní nabídky Radiohousu 59 Kč a vychází cenově nejvýhodněji.

Hlavním produktem konkurenční skupiny Radio United Services (RUS) je nabídka všech rádií, kterou tato společnost na reklamním trhu zastupuje. Jde jednak o vlastní rádia skupiny GES (Kiss rádia, Country, Beat, Radio 1, Spin, Signál), tak o nejposlouchanější tuzemské komerční Rádio Impuls. Produkt, který tato rádia zastřešuje, nese název Radio United total a jeho denní poslechovost je přibližně o 1,5 mil. posluchačů nižší než v případě Radiohouse total – dosahuje 1,9 mil. posluchačů denně a 3,5 mil. posluchačů týdně. Cena základního CPT je pak vyšší než u konkurence (72 Kč).

Srovnání komerčních produktů rádiové reklamy od 1.1. 2015

  poslechovost včera (tis. osob) poslechovost týdně (tis. osob) podíl % CPT (Kč)
Radiohouse total  3 489 5 381 52,7 59 Kč
Radiohouse výběr  2 529 4 173 33 73 Kč
Radio United total 1 929 3 460 23,3 72 Kč
Radiohouse region 1 857 3 266 25,2 68 Kč
Radio United Older Family* 1 548 2 820 18,4 81 Kč
Radio United Young Family* 1 497 2 822 17,2 83 Kč

* Pozn.: Zatím pracovní názvy, produkty Radio United zatím nejsou v Radio projektu uvedeny, jejich dosah byl spočítán na základě poslechovosti jednotlivých rádií

Zdroj: Radio projekt, 2+3Q/2014. STEM/MARK, Median, obchodní prezentace rádií

Obě hlavní komerční skupiny zároveň klientům nabízejí základní variace rádií podle cílových skupin, která tato rádia oslovují. V případě společnosti Radiohouse mohou klienti volit produkt Radiohouse výběr. Složen je vždy na konkrétní cílovou skupinu zadavatele podle jeho potřeb s garancí 33 % podílu (CS všichni) a denní poslechovostí 2,5 mil. posluchačů. Po případy rychlého plánování jsou předem nadefinovány dva základní balíčky active a family, které lze využít.

Skupina Radio United nabízí pro inzerenty, kteří chtějí volit cílenější komunikaci než přes hlavní celoplošný produkt, dvě možnosti. Vždy se přitom opírá o Rádio Impuls a další rádia doplňuje podle toho, zda jsou vhodnější pro mladší nebo starší rodiny (Radio United Older Family a Radio United Young Family). V obou případech se denní poslechovost pohybuje na úrovni cca 1,5 mil. posluchačů.

Vzhledem k silnému postavení společnosti Media Marketing Services v regionální rádiové reklamě staví Radiohouse svůj třetí celoplošný produkt na regionálním zásahu, kterého dosahuje pomocí nabídky Radiohouse region s denní poslechovostí 1,86 mil. posluchačů.

Přehled komerčních produktů rádiové reklamy od 1.1. 2015

Radiohouse total  Evropa 2, Frekvence 1, Classic Praha, Dance Radio, Expres fm, Fajn rádia, Free Radio, Gama Rádio, Hit rádia, Oldies, Blaník, Bonton, City, Color, Contact Liberec, Čas, Čas Rock, Černá Hora, Egrensis, Haná, Helax, Jih, Jihlava, Krokodýl, Petrov, Relax, Rock Max, Rubi, Samson, Sázava, Valašsko, Zlín Rock Radio
Radiohouse výběr - active Dance Radio, Evropa 2, Expres fm, Fajn rádia, Free radio, Frekvence 1, Hit rádia, City, Černá Hora, Egrensis, Helax, Krokodýl, Rubi, Zlín
Radiohouse výběr - family Classic Praha, Frekvence 1, Hit rádia, Oldies, Blaník, Bonton, Contact Liberec, Čas, Čas Rock, Haná, Jih, Krokodýl, Petrov, Rock Max, Zlín, Radio
Radiohouse region Fajn Radio, Hit rádia, Blaník, Bonton, City, Contact Liberec, Čas, Černá Hora, Haná, Krokodýl, Zlín
Radio United total Impuls, Kiss rádia, Beat, Signál, Country, Radio 1, Spin, Rock Zone
Radio United Older Family* Impuls, Beat, Signál, Country
Radio United Young Family* Impuls, Kiss rádia, Radio 1, Spin, Rock Zone

* Pozn.: Zatím pracovní názvy

Do prodeje rádiové reklamy minimálně zasahuje Český rozhlas, jehož komerční prostor je ze zákona omezen. Podíl všech stanic Českého rozhlasu na tuzemském trhu představuje 22 %. Rozložení sil na rádiovém trhu tak od 1. ledna vypadá následovně.

Projekce podílů rádiových skupin (%) od 1.1. 2015

projekce podílů

Zdroj: Radio projekt, 2+3Q/2014. STEM/MARK, Median

-mav-