Prima chce zvýšit prostor zavedením telepromotions

čtvrtek, 11. prosince 2014, 07:34 TV MediaGuru

Televize chce rozšířit možnosti pro zadavatele reklamy úpravou stávajícího zákona.

Televize Prima navrhuje několik novinek, kterými by ráda změnila stávající podobu Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Některé z těchto novinek představila na nedávné konferenci Regulace českých médií.

Z hlediska komerční komunikace navrhuje druhý nejsilnější komerční subjekt českého televizního trhu několik změn. Z nich zřejmě nejvýznamnější je návrh, který by umožnil komerčním televizím využívat formát reklamy o dlouhé stopáži (nespotová reklama), nevkládané do reklamních bloků a nevčítané do hodinového limitu. V některých zemích je tento formát znám jako telepromotions.

„Současný zákon zná a z hodinového limitu vyjímá tzv. souvislé teleshoppingové bloky, v rámci kterých je nutné, aby zazněla přímá nabídka produktů. Směrnice ale připouští i nespotovou reklamu bez takovéto přímé nabídky. Z našeho pohledu by se mohlo jednat o vhodný doplňkový nástroj propagace pro některé zadavatele, pro které je vhodná nespotová forma, ale nikoli přímé nabízení produktů (teleshopping). Delší stopáž zadavatelům umožní, aby produkt lépe popsali a vysvětlili divákům jeho vlastnosti a výhody,“ vysvětlila mluvčí Primy Marie Fianová.

Přijetí tohoto návrhu by tak rozšířilo komerční prostor pro televize a zvýšilo jejich inventory.

Prima se rovněž kloní k názoru, že politická reklama by měla být povolena i pro televizní vysílání. „Politická reklama je v Česku zakázána jen v televizním vysílání, pro ostatní elektronická a jiná média žádné takové omezení neexistuje. V rámci AVMS na vyžádání, které televizního vysílání do značné míry konkurují, je politická reklama běžná,“ zdůvodňuje Fianová. V době mediální konvergence nemá podle názoru Primy současný selektivní zákaz pro televizní vysílání odůvodnění. Všechna média by měla být v tomto případě regulována volebním zákonem.

Prima je zároveň toho názoru, že by se povinnosti, které zákon ukládá pořadům, neměly vztahovat na reklamu. Podle stávajícího znění zákona musí provozovatelé vysílání plošně plnit všechny povinnosti, které se vztahují k pořadům, i pokud se jedná o tzv. další části vysílání, včetně reklamy. Podle Primy je toto ustanovení neústrojné. Bylo by z něj možné např. dovozovat, že se na reklamu vztahuje povinnost dodržovat objektivitu a vyváženost. „Český zákonodárce by měl věc řešit obdobným legislativně technickým způsobem jako evropský zákonodárce ve Směrnici o AVMS,“ navrhuje Prima.

-mav-